9. a

 

SLOVENŠČINA

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

Navodilo za delo

Priredja, vaja

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

Navodilo za delo na daljavo

Dodatna navodila in pojasnila za 9

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

Navodila za delo pri predmetu slovenščina

UTRJEVANJE SKLADNJE

Navodila za delo na daljavo 9. razred

kon8a priredja

Interaktivne vaje priredja in odvisniki

Domače branje GOVORNI NASTOP – navodila za delo 9.a

FIZIKA

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

FIZIKA 9.RAZRED 30.3.2020-3.4.2020

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

Fizika 9. razred – obvestilo 23.3. in preverjanje

9. razred fizika rešitve težjih nalog

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

Navodila za delo pri predmetu fizika

 

MATEMATIKA

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

Navodila za delo 9. razred MATEMATIKA

KOORDINATNI SISTEM

MEDSEBOJNO ODVISNE KOLIČINE, FUNKCIJA

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

Navodila za delo 9. razred_2. teden_ MATEMATIKA

9. r_PONOVITEV OŠ MATEMATIKE – baza nalog z rešitvami

UTRJEVANJE ZNANJA – OBDELAVA PODATKOV_9. razred

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

Navodila za delo 9. razred MATEMATIKA

 

GEOGRAFIJA

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

GEO 9. a (za 30. 3. 2020)

GEO 9. a (za 2. 4. 2020)

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

GEO 9. a (za 23. 3. 2020)

GEO 9. a (za 26. 3. 2020)

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

GEO 9. a (za 16. 3. 2020)

GEO 9. a (za 19. 3. 2020)

 

ANGLEŠČINA

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

Obvestila in navodila

MODAL VERBS- razlaga

requests and offers

ability-noability1

ability- noability2

OBLIGATION1

OBLIGATION 2

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

Navodila za delo 9r (2.teden)

9r delovni list 1          9r delovni list 2            9r delovni list 3          9r delovni list 4             9r delovni list 5

9r delovni list 1 REŠITVE                    9R DELOVNI LIST 2 REŠITVE

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

Navodila za delo

 

KEMIJA

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

Navodila za delo

Preverjanje znanja 2

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

Navodila za delo 23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

Preverjanje znanja 1

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

Navodila za delo 16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

 

ZGODOVINA

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

ZGO ODLOČITEV SLOVENCEV ZA KRALJEVINO SHS

ZGODOVINA Navodilo za delo doma 30. marec3. april

ZGO KAKO SO BILE DOLOČENE SLOVENSKE MEJE PO PRVI SVETOVNI VOJNI

ZGO PROPAGANDNI LETAKI_DOLOČANJE MEJE NA KOROŠKEM

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

ZGODOVINA 23-27 marec Kolonije so postale nove države

ZGODOVINA 23-27 marec Hladna vojna se konča_komunizem v V bloku propade

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

ZGODOVINA Navodilo za delo doma_prvi teden

ZGODOVINA JUGOSLAVIJA_prvi teden

ZGODOVINA Kakšne so bile posledice hladne vojne v svetu_prvi teden

 

ŠPORT

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

ŠPORT_9.ab-deklice, 1.4.2020

ŠPORT_9.a,9.b-deklice_3.4.2020

9.a Predmet ŠPORT -POSTANI MOČNEJŠI od 30. 03. do 3. 4. 2020

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

25.3.2020 9 A,B deklice

27. 3. 2020 9. A, B deklice

9.a Predmet ŠPORT -ŠPORTNIK NE JEZI SE- od 23 03. do 27. 3. 2020

GIBALNI CLOVEK NE JEZI SE-IGRALNA MIZA

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

Predmet ŠPORT – od 16. 03. do 20. 03. 20

Pohodništvo in izletništvo

ŠPORT deklice

 

GLASBENA UMETNOST

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

9_razred_delo_od_doma

 

BIOLOGIJA

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

evolucija fosili

evolucija fosili

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

Nastanek novih vrst

Preverjanje znanja – naravni izbor

Nastanek kontinentov in razvoj vrst

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

PREVERJANJE ZNANJA BIOTEHNOLOGIJA

evolucija

 

LIKOVNA UMETNOST

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

LUM 9 ABSTRAKCIJA V KIPARSTVU

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

LUM 9 GIBLJIVI KIPI_MOBILI

 

 

 

 

 

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.

 

 

 

 

 

 


 

 

Dostopnost