Šola v naravi in tabori

Tečaj plavanja je organiziran za učence 3. razreda in obsega 20-urni tečaj plavanja v okviru športne vzgoje. Tudi letos bo potekal v dveh terminih in sicer od 6. do 10. septembra 2021 in od 18. do 22. oktobra 2021.

V letošnjem šolskem letu bo za učence 7. razreda organizirana zimska šola v naravi v CŠOD Cerkno od 17. do 21. januarja 2022.

V maju ali juniju bomo izvedli tabor na Kovku za učence 6. razredov. 

Za šolo v naravi za 5. razred še nimamo rezervacij.

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.