Šola v naravi in tabori

Tečaj plavanja je organiziran za učence 3. razreda in obsega 20-urni tečaj plavanja v okviru športne vzgoje. Tudi letos bo potekal v dveh terminih in sicer od 19. do 23. oktobra 2020 in od 19. do 23. aprila 2021. Tečaj je do nadaljnjega nemogoče izvesti.
 
V letošnjem šolskem letu bo za učence 6. razreda organiziran dvo-dnevni tabor v Pliskavici na Krasu. Če bodo razmere dovoljevale, se bo v pomladanskih mesecih izvedel še tabor na Kovku za učence 6. in 7. razreda. 
Učenci 5. razreda bodo v primeru sproščenih ukrepov odšli v poletno šolo v naravi od 21. do 24. junija 2021 in sicer v Mladinsko zdravilišče Rdečega križa Na Debeli Rtič.