Rastem s knjigo

Že vsa leta smo vključeni v projekt Rastem s knjigo, to je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture.

S sedmošolci obiščemo Lavričevo knjižnico.

Učenci spoznajo knjižnico in dejavnosti, v katere se lahko vključijo v splošni knjižnici. Lahko se tudi vpišejo v knjižnico.

Vsak učenec je ob obisku knjižnice obdarovan s knjigo, ki jo izberejo na JAK-u.

Običajno knjigo, ki jo učenci prejmejo, preberejo za domače branje ali bralno značko.

Dostopnost