Knjižnica

Knjižnica OŠ Šturje Ajdovščina

Knjižničarki: Ksenija Černigoj 

Elektronski naslov: knjiznica(afna)os-sturje.si

Telefon: 05 365 38 13

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.