Bralna značka

Učenci si knjige, ki jih bodo prebrali za bralno značko, izbirajo popolnoma prosto.

Za pomoč pri odločitvi: 

Za učence 6. in 7. razreda so te knjige v knjižnici na policah, označenih s P (Pionirji: knjige za učence od 10. do 12. leta).

Za učence 8. in 9. razreda so knjige v knjižnici na policah, označenih z M (Mladina: knjige za učence od 13. do 15. leta).

Učenci 6. in 7. razreda preberejo 5 knjig; med temi knjigami naj bo 1 pesniška zbirka.

Učenci 8. in 9. razreda preberejo 6 knjig; med temi knjigami naj bo 1 pesniška zbirka.

Dostopnost