Učitelji razredniki v šolskem letu 2023-24

 

UČITELJ/UČITELJICA RAZRED KONTAKT
Klavdija Jerončič 1.a klavdija.jeroncic@os-sturje.si
Polonca Juretič 1.b polonca.juretic@os-sturje.si
Renata lemut 2.a renata.lemut@os-sturje.si
Elizabeta Kodele 2.b elizabeta.kodele@os-sturje.si
Majda Vidmar 3.a majda.vidmar@os-sturje.si
Klara Pregelj 3.b klara.pregelj@os-sturje.si
Karolina Medvešček 4.a karolina.medvescek@os-sturje.si
Andreja Margon 4.b andreja.margon@os-sturje.si
Danijela Čermelj 5.a danijela.cermelj@os-sturje.si
Metka Batagelj 5.b metka.batagelj@os-sturje.si
Meta Krašna 6.a meta.krasna@os-sturje.si
Luka Hrovatin 6.b luka.hrovatin@os-sturje.si
Teja Mikuž 6.c teja.mikuz@os-sturje.si
Lili Krapše 7.a lili.krapse@os-sturje.si
Ana Mlakar Furlan 7.b ana.mlakar-furlan@os-sturje.si
Gregor Zagorc 7.c gregor.zagorc@os-sturje.si
Vesna Furlan 8.a vesna.furlan@os-sturje.si
Martin Štinjek 8.b martin.stinjek@os-sturje.si
Darja Gorup 8.c darja.gorup@os-sturje.si
Erik Černigoj 9.a erik.cernigoj@os-sturje.si
Petra Ušaj 9.b petra.usaj@os-sturje.si
Polona Mohorčič 9.c polona.mohorcic@os-sturje.si

Učitelji v šolskem letu 2023-24

 

UČITELJ/UČITELJICA KONTAKT
Suzana Gorup suzana.gorup@os-sturje.si
Irena Čermelj irena.cermelj@os-sturje.si
Vanesa Gregorič vanesa.gregoric@os-sturje.si
Nena Petrič nena.petric@os-sturje.si
Ivana Štrancar ivana.strancar@os-sturje.si
Anita Pušnar anita.pusnar@os-sturje.si
Nina Mučič Medvešček nina.mucic1@os-sturje.si
Ana Lorger ana.lorger@os-sturje.si
Ksenija Černigoj ksenija.cernigoj@guest.arnes.si
Igor Hodak igor.hodak@os-sturje.si
Irena Knafelc irena.knafelc@os-sturje.si
Mihaela Mikuž mihaela.mikuz@os-sturje.si
Erika Perič erika.peric@os-kozara.si
Tjaša Frančeškin tjasa.franceskin@os-sturje.si
Nejc Premrn nejc.premrn@os-sturje.si
Jelka Sorta jelka.sorta@os-sturje.si
Ksenija Trampuž Švara ksenija.trampuz@os-sturje.si
Ana Kalin ana.kalin@os-sturje.si
Andrejka Repič andrejka.repic@os-sturje.si
Anja Devetak anja.devetak@os-sturje.si
Tea Curk Sorta tea.curk-sorta@os-sturje.si
Evgenija Godnič evgenija.godnic@os-sturje.si
Irena Šček irena.scek@os-sturje.si
Anja Peric anja.peric@os-sturje.si
Elizabeta Kodele elizabeta.kodele@os-sturje.si
Nina Rustja nina.rustja@os-sturje.si
Petra Rodman petra.rodman@os-sturje.si
Martina Makovec martina.makovec@os-sturje.si
Lea Kovačič lea.kovacic@os-sturje.si

 

Na šoli delajo tudi:

  • tajnica VIZ Patricija Rojc,
  • računovodkinja Ksenija Ušaj,
  • knjigovodja, administrator Janja Čehovin,
  • hišnik Primož Bratina, Zoran Sevnšek,
  • kuharici Ana Črnigoj in Lejla Tanjić,
  • gospodinjec Nina Kobal,
  • čistilke Sevlija Sukanović, Šeherzada SukanovićSilvana Petrovčič, Tanja Bratina, Miralda Balkić, Nihada Čeliković in Sanela Hidanović.
  • Delavka preko javnih del za učno pomoč: 

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.

 

 

 

 

 

 


 

 

Dostopnost