Učitelji razredniki v šolskem letu 2019-20

 

UČITELJ/UČITELJICA RAZRED KONTAKT
Klavdija Jerončič 1.a klavdija.jeroncic@os-sturje.si
Polonca Juretič 1.b polonca.juretic@os-sturje.si
Renata Lemut 2.a renata.lemut@os-sturje.si
Zora Gregorc 2.b zora.gregorc@os-sturje.si
Klara Pregelj 3.a klara.pregelj@os-sturje.si
Majda Vidmar 3.b majda.vidmar@os-sturje.si
Karolina Medvešček 4.a karolina.medvescek@os-sturje.si
Urška Kranjc 4.b urska.kranjc@os-sturje.si
Metka Batagelj 4.c metka.batagelj@os-sturje.si
Elizabeta Kodele 5.a elizabeta.kodele@os-sturje.si
Irena Čermelj 5.b irena.cermelj@os-sturje.si
Petra Rodman 6.a petra.rodman@os-sturje.si
Martina Makovec 6.b martina.makovec@os-sturje.si
Ana Mlakar Furlan 7.a ana.mlakar-furlan@os-sturje.si
Evgenija Godnič 7.b evgenija.godnic@os-sturje.si
Vesna Furlan 7.c vesna.furlan@os-sturje.si
Irena Šček 8.a irena.scek@os-sturje.si
Gregor Zagorc 8.b gregor.zagorc@os-sturje.si
Darja Gorup 9.a darja.gorup@os-sturje.si
Martin Štinjek 9.b martin.stinjek@os-sturje.si

Učitelji v šolskem letu 2019-20 

 

UČITELJ/UČITELJICA KONTAKT
Suzana Gorup suzana.gorup@os-sturje.si
Andreja Margon andreja.margon@os-sturje.si
Nena Petrič nena.petric@os-sturje.si
Laura Žgur laura.zgur@os-sturje.si
Anita Pušnar anita.pusnar@os-sturje.si
Danijela Čermelj danijela.cermelj@os-sturje.si
Marijana Stanković  marijana.stankovic@os-sturje.si
Tea Curk Sorta  tea.curk-sorta@os-sturje.si
Anuša Blažko anusa.blazko@os-sturje.si
Petra Ušaj petra.usaj@os-sturje.si
Silvana Mislej silvana.mislej@os-sturje.si
Ksenija Černigoj knjiznica@os-sturje.si
Polona Mohorčič polona.mohorcic@os-sturje.si
Erik Černigoj erik.cernigoj@os-sturje.si
Beti Uršič beti.ursic@os-sturje.si
Lili Krapše  lili.krapse@os-sturje.si
Luka Hrovatin luka.hrovatin@os-sturje.si
Igor Hodak igor.hodak@os-sturje.si
Irena Knafelc irena.knafelc@os-sturje.s
Mihaela Mikuž mihaela.mikuz@os-sturje.si
Erika Perič erika.peric@os-kozara.si
Tjaša Frančeškin tjasa.franceskin@os-sturje.si
Teja Mikuž teja.mikuz@os-sturje.si
Anja Koron anja.koron@os-sturje.si
Jelka Sorta jelka.sorta@os-sturje.si
Ksenija Trampuž Švara ksenija.trampuz@os-sturje.si
Bojana Stopar bojana.stopar@os-sturje.si
Andrejka Repič andrejka.repic@os-sturje.si
Hermina Bavčar hermina.bavcar@os-sturje.si
Danijela Čermelj danijela.cermelj@os-sturje.si

 

Na šoli delajo tudi:

  • tajnica VIZ Patricija Rojc,
  • računovodkinja Ksenija Ušaj,
  • knjigovodja, administrator Janja Čehovin,
  • hišnik Primož Bratina, Zoran Sevnšek,
  • kuharici Ana Črnigoj in Lejla Tanjić,
  • gospodinjec Marija Stegić in Nina Kobal,
  • čistilke Sevlija SukanovićSilvana Petrovčič, Tanja Bratina in Miralda Balkić in Albina Viser.