OBVESTILO MIZŠ

Spoštovani starši.
Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli naslednje obvestilo:

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravimo šole, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15. 01. 2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Šole še nadalje ravnamo skladno z navodili. To pomeni, da v šolah ob potrjeni okužbi v oddelku pričnemo z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

POUK NA DALJAVO ZA 7.c

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)
obveščamo, da je 7.c razred v karanteni od 17. 1. 2022. Pouk za vse poteka na daljavo.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z organizacijo pouka boste starši prejeli preko učiteljev ali vodstva šole.

Lea Vidmar,
ravnateljica

POUK NA DALJAVO ZA 9.a

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)
obveščamo, da je 9.a razred v karanteni od 17. do 19. 1. 2022. V ponedeljek bodo lahko v šoli pri pouku tisti učenci, ki z okuženo osebo niso bili v stiku ali izpolnjujejo izjemo od karantene.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z organizacijo pouka boste starši prejeli preko učiteljev ali vodstva šole.

Lea Vidmar,
ravnateljica

POUK NA DALJAVO ZA 8.a

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)
obveščamo, da je 8.a razred v karanteni od 17. do 19. 1. 2022. Pouk za vse učence poteka na daljavo.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z organizacijo pouka boste starši prejeli preko učiteljev ali vodstva šole.

Lea Vidmar,
ravnateljica

POUK NA DALJAVO ZA 7.a

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)
obveščamo, da je 7.a razred v karanteni od 17. do 18. 1. 2022. Pouk za vse poteka na daljavo.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z organizacijo pouka boste starši prejeli preko učiteljev ali vodstva šole.

Lea Vidmar,
ravnateljica

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.