31. oktober DAN REFORMACIJE

Od leta 1992 praznujemo dan reformacije.

Na ta dan razmišljamo predvsem o pomenu slovenščine, saj je prav obdobje reformacije – protestantizma – pomembno za njegov začetek in razvoj slovenskega knjižnega jezika.

Leta 1550 je Primož Trubar izdal prvi slovenski knjigi. To sta bila Katekizem in Abecednik.

Trubar je oblikoval slovenski knjižni jezik. Prvi je uporabil ime Slovenci. »Lubi Slovenci« je zapisal.

Leta 1584 je bila v slovenščino še v celoti prevedena Biblija. Avtor je bil Jurij Dalmatin.

Istega leta je Adam Bohorič napisal prvo slovnico slovenskega jezika.

 

PRAVILA BONTONA NA VIDEOKLICIH

Dragi učenke in učenci.

Pri pouku na daljavo se za komunikacijo med vami in učitelji vedno več uporabljajo videoklici.

Zaradi pravilnega in uspešnega izvajanja le-teh je prav, da vsi upoštevate naslednja navodila:

  • Na videokonferenco se prijavite pravočasno (5 minut prej).
  • Kamere imate ves čas vklopljene, razen, če se z učiteljem ne dogovorite drugače.
  • Ko učitelj govori, imate ostali izklopljen mikrofon. V pogovor se vključite, ko ste povabljeni.
  • Videoklic lahko snema le učitelj. Za učence je to dejanje kaznivo, zato vas posebej opozarjamo, da tega ne počnete.

Videoklici so gotovo dobrodošli za izvajanje pouka na daljavo, saj omogočajo bolj pristen in neposreden stik učitelja z učenci. Želimo si, da bi ta sistem deloval v dobro vseh, ki v tem sodelujemo.

Prav pa je, da odgovornost za varno uporabo teh klicev prevzamete tudi vi, učenke in učenci.

Uspešno delo še naprej.

Lea Vidmar, ravnateljica

OBVESTILO – TEŽAVE PRI ARNESU

Dragi učenke in učenci.

Obveščamo vas, da se že od jutra pojavljajo težave pri vstopu v spletne učilnice in na video- povezavah Zoom.

Na Arnesu težave odpravljajo.

Prosim vas, da sproti pregledujete tudi elektronsko pošto, če vas bodo po njej obveščali vaši učitelji.

Lep pozdrav.

Lea Vidmar, ravnateljica

 

IZVEDBA POUKA V TEDNU OD 19. DO 23. 10. 2020

Spoštovani starši,

v naslednjem tednu bo pouk za učenke in učence od vključno 6. do 9. razreda potekal na daljavo. Učenci so vse informacije in napotke za pouk dobili danes pri razredni uri.

Starši boste vse podrobnejše informacije dobili danes preko e-pošte.

Učenke in učenci od 1. do vključno 5. razreda bodo v naslednjem tednu pouk še vedno obiskovali v šoli. Normativi za skupine ostajajo nespremenjeni.

V zaprtem šolskem prostoru se ne bodo izvajale dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci: ples ADC, ples EL1, rokomet za dečke in deklice, nogomet.

Plavalni tečaj v 3. razredu odpade.

Za nemoteno izvedbo z upoštevanjem higienskih in varnostnih ukrepov pri  jutranjem varstvu, podaljšanjem bivanju in interesnih dejavnostih bomo poskrbeli kot do sedaj.

V upanju, da po jesenskih počitnicah vsi nadaljujemo z delom v šolskih klopeh, vas v imenu vseh sodelavk in sodelavcev lepo pozdravljam.

Lea Vidmar, ravnateljica

 

VEDNO VEČ UČENCEV OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA V ŠOLO PRIHAJA PEŠ

Osnovna šola Šturje Ajdovščina že drugo leto aktivno sodeluje v projektu Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah, ki je nastal na pobudo Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije. Namen projekta je učencem približati trajnostne aktivne oblike prihodov v šolo ter doseči spremembe potovalnih navad. Glavni (vseslovenski) cilj projekta, ki se odvija pod sloganom: »Gremo peš! S kokoško Rozi.«, je povečati delež aktivnih prihodov otrok v šole za vsaj 7 %.

Na OŠ Šturje Ajdovščina si z udejstvovanjem učiteljev in učencev od 1. do 9. razreda želimo:

  • spremeniti potovalne navade in posledično zmanjšati motoriziran promet v okolici naše šole,
  • zmanjšati okoljske obremenitve,
  • spodbuditi gibanje otrok in s tem okrepiti njihovo zdravje.

Zastavljene cilje želimo doseči z različnimi aktivnostmi. S pomočjo anketnih vprašalnikov in igre Gremo peš s kokoško Rozi smo v lanskem in letošnjem septembru spremljali potovalne navade učencev in jih spodbujali, da so v šolo prihajali na trajnostni način (peš, s kolesom, z avtobusom …) ter da so tudi v popoldanskem času pogosteje hodili na dejavnosti po načelih trajnostne mobilnosti. Aktivnosti so deloma sovpadale z Evropskim tednom mobilnosti, ki ga obeležujemo med 16. in 22. septembrom.

Poleg aktivnosti Gremo peš bomo izvedli še številne druge dejavnosti namenjene spreminjanju potovalnih navad. V lanskem šolskem letu smo tako opravili anketo, s katero smo pridobili informacije o nevarnih točkah na šolskih poteh, po katerih učenci prihajajo k pouku. Na podlagi odgovorov smo izdelali elektronski zemljevid z naslovom Nevarna mesta na šolskih poteh OŠ Šturje Ajdovščina. Pripravili smo tudi priporočila za urejanje šolskega okoliša OŠ Šturje Ajdovščina po načelih trajnostne mobilnosti, ki vsebujejo osem prioritetnih ukrepov. Oboje smo poslali na občino Ajdovščina.

Z zadovoljstvom opažamo, da je projekt med učenci in njihovimi starši pozitivno sprejet. Delež otrok, ki v šolo prihajajo na trajnejše načine (še zlasti peš), se je namreč v dobrem letu sodelovanja dvignil za dobrih 15 %.

                                Martin Štinjek, koordinator projekta

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.