Select Page

Učbeniški sklad in potrebščine

Šola ima, v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, učbeniški sklad. Vodi ga Ksenija Černigoj. Vsako leto učitelji iz Kataloga učbenikov za osnovno šolo do 31. maja izberejo učbenike, ki jih bodo učenci uporabljali v naslednjem šolskem letu. Nove učbenike dokupujemo v skladu z vsakoletnimi navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V šoli zagotovimo, da si lahko vsi učenci izposodijo učbenike. Izposoja je za učence brezplačna.

Seznam učbenikov za šolsko leto 2019/2020

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.