Subvencija šolske prehrane

Staršem  ni več treba oddajati vloge za uveljavljanje subvencije malice ali kosila, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Subvencijo za malico in kosilo lahko dobijo tudi učenci v rejništvu oziroma prosilci za azil.

Še vedno je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli.

 

Za vse nadaljnje informacije se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo 05 365 38 15 ali v tajništvo 05 365 38 00.

Dostopnost