Knjižničarka Ksenija Černigoj

Sem profesorica slovenskega jezika in književnosti ter zgodovine, članica Slavističnega društva Nova Gorica, Zveze društev Slavistično društvo Slovenije in Društva bibliotekarjev Primorske in Notranjske.

Izobraževanja:

  • 1987 diploma na Filozofski Fakulteti v Ljubljani
  • 1989 strokovni izpit za delo v šolstvu
  • 2004 končan Program izpopolnjevanja iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje na Oddelku za Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na FF v Ljubljani

Naziv: svetnica

Dejavnosti: objave v revijah Šolska knjižnica in Slovenščina v šoli.