Šolska shema

Avgusta 2017 je začel delovati nov enotni okvir razdeljevanja sadja, zelenjave in mleka v šolah. Cilj tega projekta je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja, zelenjave in mleka ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Šola bo redno izvajala spremljevalne izobraževalne dejavnosti šolske sheme za vse učence šole. Za izvajanje projekta skrbi učiteljica Ivana Štrancar.

Dostopnost