6. a razred

 

MATEMATIKA

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

Navodila za delo 6. razred MATEMATIKA

PLOŠČINA LIKA

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

Navodila za delo 6. razred_2. teden_ MATEMATIKA

BESEDILNE NALOGE_6. razred

OBSEG PRAVOKOTNIKA IN KVADRATA_6. razred

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

Navodila za delo

 

ŠPORT

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

6. A,B navodila za delo – deklice

družabna igra

ŠPORT_6.ab-deklice, 1.4.2020

ŠPORT_6.a,6.b-deklice_3.4.2020

6.a Predmet ŠPORT POSTANI MOČNEJŠI- od 30. 03. do 3. 4. 2020 – dečki

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

23.3.2020 6.A,B deklice

25.3.2020 6 A, B deklice

27. 3. 2020 6. A, B deklice

6.a Predmet ŠPORT dečki od 23. 03. do 27. 03. 2020

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

Navodila za delo

Pohodništvo in izletništvo

ŠPORT deklice-16.3.2020

ŠPORT deklice-17.3.2020-20.3.2020

 

SLOVENŠČINA

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

6. razred, Petra Rodman 30. 3. – 3. 4. 2020

presojanje učenja, izdelka, 2. teden

SLO_6RAZRED_REŠITVE_3. teden

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

6. razred

osebni zaimki, razlaga

6 razred interaktivne vaje pridevnik, osebni zaimki

presojanje dela, učenja, izdelka, 1. teden

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

Navodila za delo

 

GEOGRAFIJA

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

GEO 6. a (za 3. 4. 2020)

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

GEO 6. a (za 27. 3. 2020)

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

Navodila za delo

 

ANGLEŠČINA

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

6a,b (30.3.2020 – 3.4.2020)

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

6a,b (23.3.2020-27.3.2020)

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

6a,b_Navodila za delo

6a,b_1_the-griffins-house

L 6a,b_1_my bedroom

L 6a,b_2_house-slikovni slovar

L 6ab_1_my-house-picture-description-exercises

ZGODOVINA

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

6 razred ZGODOVINA 30.3-3.4. Navodilo

6 razred ZGODOVINA 30.3-3.4. Izumi od kolesa do škripca

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

ZGODOVINA 23-27 marec Prve iznajdbe v prazgodovini

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

ZGODOVINA Navodilo za delo doma_prvi teden

ZGODOVINA Ponovitev Gradbeništvo skozi čas_prvi teden

 

NARAVOSLOVJE

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

TRANSPORT SNOVI PO RASTLINI – drugi del

NARAVOSLOVJE_6a_TRANSPORT SNOVI PO RASTLINI – 3 del,1.4.2020

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

PREOBRAŽENI LISTI

TRANSPORT SNOVI V RASTLINI

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

KORENINSKI SISTEM

ZUNANJA ZGRADBA LISTA

 

GLASBENA UMETNOST

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

6_razrad_delo_od_doma1

 

GOSPODINJSTVO

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

DEKORACIJA JEDI

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

SPREMEMBE ŽIVIL MED TOPLOTNO OBDELAVO

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

OSNOVNA PRIPRAVA ŽIVIL ZA KUHANJE

 

LIKOVNA UMETNOST

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

LUM 6 SIMETRIČNO ASIMETRIČNO RAVNOVESJE LIKOVNEGA DELA

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

LUM 6 LIKOVNI MOTIV V RISBI

PREDSTAVITEV

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

6. razred TIT naloga 25.3.2020

 

 

 

 

 

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.

 

 

 

 

 

 


 

 

Dostopnost