Osnovna šola Šturje Ajdovščina in njena Podružnica Budanje sta se v šolskem letu 2019/2020 priključili projektu Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah, ki poteka od 12. 12. 2018 do 31. 7. 2021. Projekt financira Ministrstvo za infrastrukturo.

Namen projekta je učencem približati trajnostne aktivne oblike prihoda v šolo ter doseči spremembe potovalnih navad.

Cilj projekta je povečati delež aktivnih prihodov v šolo za 7 %.

S projektom želimo doseči:

– spreminjanje potovalnih navad in posledično zmanjševanje motoriziranega prometa v okolici šole,

– zmanjšanje okoljskih obremenitev,

-spodbujanje gibanja otrok in s tem krepitev njihovega zdravja.

S pomočjo anketnih vprašalnikov in igre Gremo peš s kokoško Rozi bomo spremljali potovalne navade učencev in jih spodbujali, da bodo v šolo prihajali na trajnejši način (peš, s kolesom, z avtobusom …) ter da bodo tudi v popoldanskem času pogosteje hodili na dejavnosti po načelih trajnostne mobilnosti.

Aktivnost bo potekala od petka, 13. 9. 2019, do petka, 20. 9. 2019, saj v tednu od 16. do 22. septembra poteka Evropski teden mobilnosti. Vsak dan bomo na plakat zabeležili, na kakšen način je učenec prišel v šolo. Trajnostni načini prihodov bodo nagrajeni z igralnimi kartami. Z njimi bodo učenci na koncu igrali različne igre po triletjih.

Poleg aktivnosti Gremo peš bomo tekom leta izvedli še druge dejavnosti, ki bodo učence spodbujale k spreminjanju potovalnih navad.

Upamo, da bo projekt pozitivno sprejet. Pričakujemo tudi, da bo končanem projektu več otrok v šolo prihajalo trajnostno.

Dostopnost