Svet staršev

Člani Sveta staršev na matični šoli so:

1. a Svetlana Cigoj
1. b Andreja Lisjak
2. a Kristina Božič Trošt
2. b Katja Hajdinjak
3. a Urška Trebižan
3. b Ana Mužina
4. a Mojca Ferjančič
4. b Nataša Štrancar
5. a Ana Gala
5. b Miha Maraž
5. c Maruša Ceket
6. a Vili Vrtovec
6. b Anka Jerončič
6. c Elizabeta Sejadinovska
7. a Robert Černe
7. b Aleksej Šinigoj
8. a Karmen Podgornik
8. b Kristjan Vodopivec
8. c Mateja Breščak
9. a Maja Curk
9. b Urška Slemič

 

Člani sveta Staršev na Podružnični šoli Budanje so:
1. Budanje Ana Lemut
2. Budanje Petra Kodele
3. Budanje Mirjana Curk
4 . Budanje Liljana Krašna
5.  Budanje Ambrož Kete

Predsednik Sveta staršev je Vili Vrtovec.

Namestnica predsednika Sveta staršev je Lilijana Krašna.

Poslovnik Sveta staršev, sprejet 25. 9. 2019

Zapisniki sej Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021

Zapisnik 5. seje Sveta staršev, 13. 5. 2021 on 17. uri

Zapisnik 4. seje Sveta staršev, 18. 3. 2021 ob 17. uri

Zapisnik 3. korespondenčne seje Sveta staršev, 26. 11. 2020

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, 28. 9. 2020 ob 18. uri

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, 3. 9. 2020 ob 18. uri

Zapisniki sej Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020

Zapisniki sej Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019
Zapisniki sej Sveta staršev v šolskem letu 2017/2018
Zapisniki sej Sveta staršev v šolskem letu 2016/2017

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.