Svet staršev

Člani Sveta staršev na matični šoli so:

1. a Kristina Božič Trošt
1. b Katja Hajdinjak
2. a Urška Trebižan
2. b Ana Mužina
3. a Mojca Ferjančič
3. b Nataša Štrancar
4. a Ana Gala
4. b Miha Maraž
4. c Maruša Ceket
5. a Vili Vrtovec
5. b Špela Šinigoj
6. a Robert Černe
6. b Aleksej Šinigoj
7. a Karmen Podgornik
7. b Kristjan Vodopivec
7. c Mateja Breščak
8. a Maja Curk
8. b Urška Slemič
9. a Mojca Fajdiga
9. b Mirjana Gorup

 

Člani sveta Staršev na Podružnični šoli Budanje so:

1. Budanje Petra Kodele
2. Budanje Mirjana Curk
3. Budanje Liljana Krašna
4 . Budanje Ambrož Kete
5.  Budanje Veronika Lemut Mihelčič

Namestnica predsednika Sveta staršev je Lilijana Krašna.

Poslovnik Sveta staršev, sprejet 25. 9. 2019

 

Zapisniki sej Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020

Zapisniki sej Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019

Zapisniki sej Sveta staršev v šolskem letu 2017/2018

Zapisniki sej Sveta staršev v šolskem letu 2016/2017

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.