Šola v naravi in tabori

Tečaj plavanja je organiziran za učence 3. razreda in obsega 20-urni tečaj plavanja v okviru športne vzgoje. Tudi letos bo potekal v dveh terminih in sicer od 19. do 23. oktobra 2020 in od 19. do 23. aprila 2021. Tečaj je do nadaljnjega nemogoče izvesti.
 
V letošnjem šolskem letu bo za učence 6. razreda organiziran dvo-dnevni tabor v Pliskavici na Krasu. Če bodo razmere dovoljevale, se bo v pomladanskih mesecih izvedel še tabor na Kovku za učence 6. in 7. razreda. 
Učenci 5. razreda bodo v primeru sproščenih ukrepov odšli v poletno šolo v naravi od 21. do 24. junija 2021 in sicer v Mladinsko zdravilišče Rdečega križa Na Debeli Rtič.

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.