Urniki interesnih dejavnosti razredne stopnje

Do nadaljnjega se nekatere interesne dejavnosti ne izvajajo. Več informacij dobite pri razredniku.

 

URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI NA RAZREDNI STOPNJI ŠTURJE 2020-21

 

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.