Samostojno učenje

Učenje je zahteven proces, ki se ga moramo, tako kot vse drugo, naučiti.
Kako se učiti, da boste uspešni, lahko vsak dan utrjujete v šolski knjižnici. Knjižničarka vam bo pri tem pomagala.

Uporaba učbenika

  • Pregled, prvi pogled v učbenik (kazalo, naslovi)
  • Vprašanja (lastna vprašanja in vprašanja na koncu poglavja)
  • Branje (aktivno branje, zapisovanje pomembnih izrazov, pregled vsega ob besednem delu besedila)
  • Glasno ponavljanje (zapomnimo si, kar razumemo)
  • Končni pregled (za osvežitev spomina, a ne tik pred zdajci)

Branje z razumevanjem

Različne tehnike branja: 

  • Informativno branje (pregledamo kazalo, poglavja, prve povedi v odstavkih, preletimo celo stran, iščemo ključne besede)
  • Izluščimo bistvo (razčlenimo posamezne odstavke, izpišimo bistvo, a ne pozabimo na podrobnosti)

Vaja dela mojstra in mojster dela vajo.

Vir: STEINBUCH, M. 2004. Učenje z informacijskimi viri. V Informacijsko opismenjevanje : priročnik za delo z informacijskimi viri. Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, str. 161-222.

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.

 

 

 

 

 

 


 

 

Dostopnost