Izbirni predmeti 2023/24

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti so na urniku 6. in 7. šolsko uro.

Nekatere vsebine izvajamo strnjeno več ur (fleksibilni predmetnik), to pomeni, da potekajo le v enem polletju in se potem zaključijo.

Dostopnost