Izbirni predmeti 2020/21

V šolskem letu 2020/21 bomo izvajali pouk naslednjih obveznih izbirnih predmetov:

7. razred Rastline in človek LLikovno snovanje 1
Obdelava gradiv-les Vzgoja za medije TV
Sodobna priprava hrane Urejanje besedil
Izbrani šport Italijanščina 2
Sonce, luna, zemlja Turistična vzgoja
Filmska vzgoja 2  
8. razred Šport za sprostitev Šolsko novinarstvo
Multimedija Ansambelska igra
Robotika v tehniki Italjijanščina 2
Sodobna priprava hrane Turistična vzgoja
Vzgoja za medije TV Filmska vzgoja 2
Sonce, luna, zemlja Rastline in človek
9. razred Šport za zdravje Filmska vzgoja 2
Računalniška omrežja Glasbeni projekt
Ansambelska igra Matematična delavnica 9
Načini prehranjevanja Turistična vzgoja
Elektronika z robotiko Italijanščina 2
Likovno snovanje 3 Sonce, luna, zemlja
Šolsko novinarstvo  

Letošnje šolsko leto imamo na šoli 20 skupin izbirnih predmetov.

Obvezni izbirni predmeti so na urniku 6. in 7. šolsko uro.

Nekatere vsebine izvajamo strnjeno več ur (fleksibilni predmetnik), to pomeni, da potekajo le v enem polletju in se potem zaključijo.

Na šoli se izvajajo tudi neobvezni izbirni predmeti in sicer:

  • za učence 4., 5. in 6. razreda na matični šoli šport, tehnika, umetnost, računalništvo in italijanščina,
  • za učence 4. in 5. razredu na podružnici v Budanjah umetnost,
  • za učence 7., 8. in 9. razredu francoščina,
  • za učence 1. razreda na matični šoli in podružnici prvi tuj jezik angleščina.

Neobvezni izbirni predmeti so na urniku preduro, 6., 7. in 8. šolsko uro.

Urniki izbirnih predmetov do 31.1.2021: urnik izbirni predmeti 4.-9. razred do 31.1.2021
Urniki izbirnih predmetov 1.2.2021: urnik izbirnih predmetov 4.-9. razred od 1.2.2021

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.