Knjižničarka Ksenija Černigoj

Sem profesorica slovenskega jezika in književnosti ter zgodovine, članica Slavističnega društva Nova Gorica, Zveze društev Slavistično društvo Slovenije in Društva bibliotekarjev Primorske in Notranjske.

Izobraževanja:

  • 1987 diploma na Filozofski Fakulteti v Ljubljani
  • 1989 strokovni izpit za delo v šolstvu
  • 2004 končan Program izpopolnjevanja iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje na Oddelku za Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na FF v Ljubljani

Naziv: svetnica

Dejavnosti: objave v revijah Šolska knjižnica in Slovenščina v šoli.

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.