Učitelji razredniki v šolskem letu 2020-21

 

UČITELJ/UČITELJICA RAZRED KONTAKT
Renata Lemut 1.a renata.lemut@os-sturje.si
Zora Gregorc 1.b zora.gregorc@os-sturje.s
Klavdija Jerončič 2.a klavdija.jeroncic@os-sturje.si
Polonca Juretič 2.b polonca.juretic@os-sturje.si
Majda Vidmar 3.a majda.vidmar@os-sturje.si
Klara Pregelj 3.b klara.pregelj@os-sturje.si
Karolina Medvešček 4.a karolina.medvescek@os-sturje.si
Andreja Margon 4.b andreja.margon@os-sturje.si
Irena Čermelj 5.a irena.cermelj@os-sturje.si
Danijela Čermelj 5.b danijela.cermelj@os-sturje.si
Metka Batagelj 5.c metka.batagelj@os-sturje.si
Erik Černigoj 6.a erik.cernigoj@os-sturje.si
Petra Ušaj 6.b petra.usaj@os-sturje.si
Polona Mohorčič 6.c polona.mohorcic@os-sturje.si
Petra Rodman 7.a petra.rodman@os-sturje.si
Martina Makovec 7.b martina.makovec@os-sturje.si
Ana Mlakar Furlan 8.a ana.mlakar-furlan@os-sturje.si
Evgenija Godnič 8.b evgenija.godnic@os-sturje.si
Vesna Furlan 8.c vesna.furlan@os-sturje.si
Irena Šček 9.a irena.scek@os-sturje.si
Gregor Zagorc 9.b gregor.zagorc@os-sturje.si

Učitelji v šolskem letu 2020-21

 

UČITELJ/UČITELJICA KONTAKT
Suzana Gorup suzana.gorup@os-sturje.si
Urška Kranjc urska.kranjc@os-sturje.si
Nena Petrič nena.petric@os-sturje.si
Laura Žgur laura.zgur@os-sturje.si
Anita Pušnar anita.pusnar@os-sturje.si
Nina Mučič nina.mucic1@os-sturje.si
Marijana Stanković marijana.stankovic@os-sturje.si
Nina Pahor nina.pahor@os-sturje.si
Anuša Blažko anusa.blazko@os-sturje.si
Darja Gorup darja.gorupj@os-sturje.si
Silvana Mislej silvana.mislej@os-sturje.si
Ksenija Černigoj knjiznica@os-sturje.si
Martin Štinjek martin.stinjek@os-sturje.si
Beti Uršič beti.ursic@os-sturje.si
Lili Krapše lili.krapse@os-sturje.si
Luka Hrovatin luka.hrovatin@os-sturje.si
Igor Hodak igor.hodak@os-sturje.si
Irena Knafelc irena.knafelc@os-sturje.si
Mihaela Mikuž mihaela.mikuz@os-sturje.si
Erika Perič erika.peric@os-kozara.si
Tjaša Frančeškin tjasa.franceskin@os-sturje.si
Teja Mikuž teja.mikuz@os-sturje.si
Nejc Premrn nejc.premrn@os-sturje.si
Jelka Sorta jelka.sorta@os-sturje.si
Ksenija Trampuž Švara ksenija.trampuz@os-sturje.si
Bojana Stopar bojana.stopar@os-sturje.si
Andrejka Repič andrejka.repic@os-sturje.si
Karin Močnik karin.mocnik@os-sturje.si
Ines Kompara ines.kompara@os-sturje.si

 

Na šoli delajo tudi:

  • tajnica VIZ Patricija Rojc,
  • računovodkinja Ksenija Ušaj,
  • knjigovodja, administrator Janja Čehovin,
  • hišnik Primož Bratina, Zoran Sevnšek,
  • kuharici Ana Črnigoj in Lejla Tanjić,
  • gospodinjec Nina Kobal,
  • čistilke Sevlija Sukanović, Šeherzada SukanovićSilvana Petrovčič, Tanja Bratina, Miralda Balkić, Albina Viser in Mateja Ličer.
  • Delavka preko javnih del za učno pomoč: Jelka Breščak

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.