Učitelji razredniki v šolskem letu 2020-21

 

UČITELJ/UČITELJICA RAZRED KONTAKT
Renata Lemut 1.a renata.lemut@os-sturje.si
Zora Gregorc 1.b zora.gregorc@os-sturje.s
Klavdija Jerončič 2.a klavdija.jeroncic@os-sturje.si
Polonca Juretič 2.b polonca.juretic@os-sturje.si
Majda Vidmar 3.a majda.vidmar@os-sturje.si
Klara Pregelj 3.b klara.pregelj@os-sturje.si
Karolina Medvešček 4.a karolina.medvescek@os-sturje.si
Andreja Margon 4.b andreja.margon@os-sturje.si
Irena Čermelj 5.a irena.cermelj@os-sturje.si
Danijela Čermelj 5.b danijela.cermelj@os-sturje.si
Metka Batagelj 5.c metka.batagelj@os-sturje.si
Erik Černigoj 6.a erik.cernigoj@os-sturje.si
Petra Ušaj 6.b petra.usaj@os-sturje.si
Polona Mohorčič 6.c polona.mohorcic@os-sturje.si
Petra Rodman 7.a petra.rodman@os-sturje.si
Martina Makovec 7.b martina.makovec@os-sturje.si
Ana Mlakar Furlan 8.a ana.mlakar-furlan@os-sturje.si
Evgenija Godnič 8.b evgenija.godnivc@os-sturje.si
Vesna Furlan 8.c vesna.furlan@os-sturje.si
Irena Šček 9.a irena.scek@os-sturje.si
Gregor Zagorc 9.b gregor.zagorc@os-sturje.si

Učitelji v šolskem letu 2020-21

 

UČITELJ/UČITELJICA KONTAKT
Suzana Gorup suzana.gorup@os-sturje.si
Urška Kranjc urska.kranjc@os-sturje.si
Nena Petrič nena.petric@os-sturje.si
Laura Žgur laura.zgur@os-sturje.si
Anita Pušnar anita.pusnar@os-sturje.si
Nina Mučič nina.mucic1@os-sturje.si
Marijana Stanković marijana.stankovic@os-sturje.si
Nina Rustja nina.rustja@os-sturje.si
Anuša Blažko anusa.blazko@os-sturje.si
Darja Gorup darja.gorupj@os-sturje.si
Silvana Mislej silvana.mislej@os-sturje.si
Ksenija Černigoj knjiznica@os-sturje.si
Martin Štinjek martin.stinjek@os-sturje.si
Beti Uršič beti.ursic@os-sturje.si
Lili Krapše lili.krapse@os-sturje.si
Luka Hrovatin luka.hrovatin@os-sturje.si
Igor Hodak igor.hodak@os-sturje.si
Irena Knafelc irena.knafelc@os-sturje.s
Mihaela Mikuž mihaela.mikuz@os-sturje.si
Erika Perič erika.peric@os-kozara.si
Tjaša Frančeškin tjasa.franceskin@os-sturje.si
Teja Mikuž teja.mikuz@os-sturje.si
Nejc Premrn nejc.premrn@os-sturje.si
Jelka Sorta jelka.sorta@os-sturje.si
Ksenija Trampuž Švara ksenija.trampuz@os-sturje.si
Bojana Stopar bojana.stopar@os-sturje.si
Andrejka Repič andrejka.repic@os-sturje.si

 

Na šoli delajo tudi:

  • tajnica VIZ Patricija Rojc,
  • računovodkinja Ksenija Ušaj,
  • knjigovodja, administrator Janja Čehovin,
  • hišnik Primož Bratina, Zoran Sevnšek,
  • kuharici Ana Črnigoj in Lejla Tanjić,
  • gospodinjec Marija Stegić in Nina Kobal,
  • čistilke Sevlija SukanovićSilvana Petrovčič, Tanja Bratina in Miralda Balkić in Albina Viser.

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.