Učitelji razredniki v šolskem letu 2022-23

 

UČITELJ/UČITELJICA RAZRED KONTAKT
Renata lemut 1.a renata.lemut@os-sturje.si
Irena Čermelj 1.b irena.cermelj@os-sturje.si
Klavdija Jerončič 2.a klavdija.jeroncic@os-sturje.si
Polonca Juretič 2.b polonca.juretic@os-sturje.si
Majda Vidmar 3.b majda.vidmar@os-sturje.si
Klara Pregelj 3.a klara.pregelj@os-sturje.si
Karolina Medvešček 4.a karolina.medvescek@os-sturje.si
Andreja Margon 4.b andreja.margon@os-sturje.si
Danijela Čermelj 5.a danijela.cermelj@os-sturje.si
Metka Batagelj 5.b metka.batagelj@os-sturje.si
Lili Krapše 6.a lili.krapse@os-sturje.si
Ana Mlakar Furlan 6.b ana.mlakar-furlan@os-sturje.si
Gregor Zagorc 6.c gregor.zagorc@os-sturje.si
Anuša Blažko 7.a anusa.blazko@os-sturje.si
Martin Štinjek 7.b martin.stinjek@os-sturje.si
Darja Gorup 7.c darja.gorup@os-sturje.si
Erik Černigoj 8.a erik.cernigoj@os-sturje.si
Petra Ušaj 8.b petra.usaj@os-sturje.si
Polona Mohorčič 8.c polona.mohorcic@os-sturje.si
Petra Rodman 9.a petra.rodman@os-sturje.si
Martina Makovec 9.b martina.makovec@os-sturje.si

Učitelji v šolskem letu 2022-23

 

UČITELJ/UČITELJICA KONTAKT
Suzana Gorup suzana.gorup@os-sturje.si
Vanesa Gregorič vanesa.gregoric@os-sturje.si
Nena Petrič nena.petric@os-sturje.si
Meta Krašna meta.krasna@os-sturje.si
Mojca Škvarč mojca.skvarc@os-sturje.si
Anita Pušnar anita.pusnar@os-sturje.si
Nina Mučič Medvešček nina.mucic1@os-sturje.si
Lea Mozetič lea.mozetic@os-sturje.si
Nina Pahor nina.pahor@os-sturje.si
Ksenija Černigoj ksenija.cernigoj@guest.arnes.si
Luka Hrovatin luka.hrovatin@os-sturje.si
Igor Hodak igor.hodak@os-sturje.si
Irena Knafelc irena.knafelc@os-sturje.si
Mihaela Mikuž mihaela.mikuz@os-sturje.si
Erika Perič erika.peric@os-kozara.si
Tjaša Frančeškin tjasa.franceskin@os-sturje.si
Teja Mikuž teja.mikuz@os-sturje.si
Nejc Premrn nejc.premrn@os-sturje.si
Jelka Sorta jelka.sorta@os-sturje.si
Ksenija Trampuž Švara ksenija.trampuz@os-sturje.si
Bojana Stopar bojana.stopar@os-sturje.si
Andrejka Repič andrejka.repic@os-sturje.si
Vesna Furlan vesna.furlan@os-sturje.si
Anja Devetak anja.devetak@os-sturje.si
Tea Curk Sorta tea.curk-sorta@os-sturje.si
Evgenija Godnič evgenija.godnic@os-sturje.si
Katja Marvin katja.marvin@os-sturje.si
Elizabeta Kodele elizabeta.kodele@os-sturje.si
Nina Rustja nina.rustja@os-sturje.si

 

Na šoli delajo tudi:

  • tajnica VIZ Patricija Rojc,
  • računovodkinja Ksenija Ušaj,
  • knjigovodja, administrator Janja Čehovin,
  • hišnik Primož Bratina, Zoran Sevnšek,
  • kuharici Ana Črnigoj in Lejla Tanjić,
  • gospodinjec Nina Kobal,
  • čistilke Sevlija Sukanović, Šeherzada SukanovićSilvana Petrovčič, Tanja Bratina, Miralda Balkić, Nihada Čeliković in Sanela Hidanović.
  • Delavka preko javnih del za učno pomoč: 
Dostopnost