Ekošola

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med učenci skozi vzgojno izobraževalni program.

Cilji programa Ekošola so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju.

V okviru Ekošole se vsako leto vključimo v razne projekte, natečaje, tekmovanja. V šolskem letu 2020/21 bomo sodelovali v naslednjih projektih:

 • Ekobranje za ekoživljenje
 • Ekopaket (pravilno ravnanje s KEMS embalažo in ponovna uporaba le te)
 • Misija: zeleni koraki (okolju prijazni načini prevoza)
 • Likovni natečaj Biotska raznovrstnost
 • Mladi v svetu energije
 • Vem, zato odgovorno jem
 • Hrana ni za tjavendan
 • Ekokviz

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.

 

 

 

 

 

 


 

 

Dostopnost