Rastem s knjigo

Že vsa leta smo vključeni v projekt Rastem s knjigo, to je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture.

S sedmošolci obiščemo Lavričevo knjižnico.

Učenci spoznajo knjižnico in dejavnosti, v katere se lahko vključijo v splošni knjižnici. Lahko se tudi vpišejo v knjižnico.

Vsak učenec je ob obisku knjižnice obdarovan s knjigo, ki jo izberejo na JAK-u.

Običajno knjigo, ki jo učenci prejmejo, preberejo za domače branje ali bralno značko.

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.

 

 

 

 

 

 


 

 

Dostopnost