Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna delavka je socialna pedagoginja Ana Kalin.

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se na podlagi strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela v šoli.

Deluje na več področjih:

  • področje učenja in poučevanja,
  • področje šolske kulture, vzgoje, klime in reda,
  • področje telesnega, osebnega, spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja,
  • področje šolanja in poklicne orientacije,
  • področje socialno ekonomskih stisk.

Na vseh naštetih področjih delo šolske svetovalne delavke obsega delo z učenci, starši, učitelji, vodstvom šole in zunanjimi ustanovami.

Več informacij o letošnjem vpisu lahko dobite na spletni strani MIZKŠ

Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij

Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij

Poklicni kažipot na Ministrstvu za šolstvo in šport.

VPIS OTROK V 1. RAZRED

PROŠNJA ZA ODLOG ŠOLANJA V 1. RAZRED

PROŠNJA ZA PREPIS NA DRUGO ŠOLO

PROŠNJA ZA VPIS OTROKA V ŠOLO IZVEN MATIČNEGA OKOLIŠA

 

 

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.

 

 

 

 

 

 


 

 

Dostopnost