Ureditev, tloris knjižnice

Knjižnično gradivo v šolski knjižnici je ločeno na:

 • gradivo za učitelje in
 • gradivo za učence.

Gradivo za učence – Knjižnica Šturje

Knjižnično gradivo za učence je urejeno po načelu prostega pristopa.  To pomeni, da učenci prosto dostopajo do vseh polic in si gradivo lahko sami izberejo ter poiščejo.

Leposlovje

je razvrščeno po starostnih stopnjah:

 • S – slikanice
 • – za otroke do 9. leta starosti
  • C-1 – poezija/pesmi za starostno stopnjo C
  • C-2 – dramska besedila za starostno stopnjo C
  • C-3 – pripovedi za starostno stopnjo C
 • Stripi – stripi za vse starostne stopnje
 • – za otroke od 10. leta dalje
  • P-1 – poezija/pesmi za starostno stopnjo P
  • P-2 – dramska besedila za starostno stopnjo P
  • P-3 – pripovedi za starostno stopnjo P
 • – za otroke od 13. leta dalje
  • M-1 – poezija/pesmi za starostno stopnjo M
  • M-2 – dramska besedila za starostno stopnjo M
  • M-3 – pripovedi za starostno stopnjo M
 • – ljudsko slovstvo (pravljice) za vse starostne stopnje

Poučne knjige

za učence so tudi razvrščene po starostnih stopnjah in po UDK- skupinah, označenih s števkami od 0 do 9.

 • C – knjige za učence do 9. leta
  0 – splošno
      fdfdfdffd C1 – filozofija
C2- verstva
C3 – družboslovje
C5 – naravoslovje
C6 – tehnika
C7-umetnost
C8 – jezikoslovje in književnost
C9 – biografije, zgodovina, geografija
 • knjige za starejše učence
   0 – splošno
       fdfdf        1 -filozofija
  2 – verstva
  3 – družboslovje
  5 – naravoslovje
  6 – tehnika
  7 – umetnost
  8 – jezikoslovje in književnost
  9 – biografije, zgodovina in geografija

ZvočniCD-ji

so na policah, označenih:

 • cd78 – glasbeni CD-ji
 • cd821 – zvočne knjige.

DVD- ji

so na policah, označenih:

 • dvd78 – filmi, risanke, lutkovne igrice

Priročna zbirka

V knjižnici morajo biti leksikoni, enciklopedije, slovarji, atlasi … vedno pri roki. Te knjige so označene s PZ in jih ne izposojamo na dom.

 • PZ 03 – splošni leksikoni in enciklopedije
 • PZ 3 – družboslovje
 • PZ 502 – naravoslovje
 • PZ 811 – jezikoslovje, slovarji
 • PZ 91 – geografija, atlasi, turistični priročniki
 • PZ 92 – biografije
 • PZ 93/94 – zgodovina

Gradiva za učitelje – Učiteljska knjižnica Šturje

Gradivo je razporejeno po UDK- skupinah, označenih s števkami od 0 do 9.

Tloris knjižnice

Tloris knjižnice sta izdelala Žan Peternel in Gašper Trbanc.

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.

 

 

 

 

 

 


 

 

Dostopnost