Šolski sklad

V šolskem letu 2008/2009 smo ustanovili šolski sklad OŠ Šturje Ajdovščina. Sklad je ustanovljen z namenom zagotoviti boljšo in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega programa, kamor sodijo obogatitveni programi, vzgojno-izobraževalni programi, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Nadzor nad sredstvi šolskega sklada ima upravni odbor, ki deluje v skladu s Pravilnikom in je sestavljen iz štirih predstavnikov staršev, ki jih predlaga svet staršev in treh predstavnikov šole, ki jih predlaga svet šole.

Sklep o razpisu volitev predstavnikov v UO ŠS OŠ Šturje Ajdovščina

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Šturje Ajdovščina, so bili izglasovani na 3. korespondenčni seji Sveta staršev, 26. 11. 2020 in na 6. korespondenčni seji Sveta šole, 1. 12. 2020

  1. Bojana Stopar
  2. Polona Pizzoni
  3. Ksenija Ušaj
  4. Mojca Ferjančič
  5. Barbara Perhavec
  6. Ana Mavri
  7. Miha Maraž

 

Povezave:

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.