OBELEŽITEV DNEVA ZLATIH KNJIG

V okviru dneva zlatih knjig, ki ga praznujemo 17. septembra, so vsi učenci razredne stopnje, tako na podružnični, kot na matični šoli obiskali našo šolsko knjižnico. 17. september je dan rojstva in smrti pisatelja Franceta Bevka in tudi uradni začetek branja za bralno...

LUTKOVNA IGRA PESTRNA

Danes, 28. 9. 2022, je na naši šoli Lutkovna skupina ŽAR odigrala lutkovno igro Pestrna. Učenke in učenci od 4. do 6. razreda so, kljub temu, da jim je bila vsebina malce tuja, z zanimanjem spremljali predstavo. Po njej so lahko pogledali v zakulisje k lutkam in...

TRETJI PREDMET NA NPZ ZA DEVETOŠOLCE

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s sklepom določilo tretji predmet na nacionalnem preverjanju znanja za devetošolce. Poleg slovenščine in matematike se bo na naši šoli preverjalo znanje še iz  GLASBENE...