Spoštovani starši!

Letos naj bi se učenci po razredih fotografirali nekoliko drugače; posebej dečki, posebej deklice. Tako ste bili tudi obveščeni, cena obeh slik pa naj bi bila 3,50 evra.

Ker so se razmere glede koronavirusa vmes spreminjale na bolje, sem na dan fotografiranja odločila, da se razredi slikajo tako, kot po navadi – z eno fotografijo celotnega razreda. Temu primerno je bila cena nižja in sicer 3 evre.

Zadnji šolski dan, ko je fotograf prinesel fotografije, je imel s seboj tudi dolg do vsakega učenca, 50 centov.

Denarja nismo vračali vsakemu posebej ampak smo se odločili, da ga zadržimo do prve seje Sveta staršev. Tam naj bi predstavniki staršev odločili ali naj gre ostanek v šolski sklad. Tistemu, ki se s tem ne bo strinjal in bi želel vračilo denarja, mu bo 50 centov vrnjeno v septembru.

Hvala za razumevanje.

Lea Vidmar, ravnateljica

Dostopnost