Spoštovani starši!

 

Prihodnji teden se v šolo vrnejo še preostali učenci.

  • v ponedeljek, 1. junija 2020, se v šolske klopi vračajo učenke in učenci 4. in 5. razredov,
  • v sredo, 3. junija 2020, pa še učenke in učenci od 6. do 8. razreda.

Tega smo se vsi močno razveselili, a še vedno bo treba dosledno izvajati splošne higienske ukrepe.

Zato nekaj navodil, ki jih bo treba spoštovati:

  1. V šolo se vrnejo samo zdravi otroci. Zato mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdite, da je otrok zdrav.  Otrok naj jo v ponedeljek prinese v šolo, lahko pa jo starši po e-pošti pošljete razredniku.
  1. Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Učenci bodo v šoli v matičnih učilnicah in jih med poukom ne bodo zapuščali. V učilnico bodo vstopali posamezni učitelji. Izjema bosta pouk biologije in kemije, ki bosta občasno potekala v kemijski učilnici.

Prav tako učenci ne bodo zapuščali učilnic med odmorom brez spremstva učitelja.

PRIHOD V ŠOLO

Učenci bodo v šolo vstopali posamezno, upoštevali bodo varnostno razdaljo (talne označbe).

Starši v šolo ne vstopate.

Učenci 4. in 5. razreda bodo uporabljali stranski vhod, ostali učenci od 6. do 8. razreda pa glavni vhod.

Učenci od 6. do 8. razreda ne uporabljajo garderobnih omaric in se ne preobuvajo.

Učenci naj prihajajo v šolo ob 8. 10. Prej jih v stavbo ne bomo spustili. Takoj ob prihodu v šolo si bodo razkužili roke in odšli v svojo učilnico.

ODHOD IZ ŠOLE

Po končanem pouku učenci od 6. do 9. razreda takoj zapustijo šolsko stavbo. Učenci se pred šolo ne zadržujejo in se ne družijo med seboj.

PODALJŠANO BIVANJE

Starše otrok 4. in 5. razreda prosim, če do ponedeljka napišete ali sporočite razredničarki, ali bo otrok obiskoval podaljšano bivanje ali ne. Napišite tudi, kdaj bo otrok od podaljšanega bivanja odhajal domov in če bo šel sam. Podatke nujno potrebujemo, saj starši v šolo po otroka ne smete.

Interesne dejavnosti se bodo izvajale po urniku, razen rokometa in šaha.

PREHRANA

Predvidevamo, da bodo učenci malicali in kosili tako, kot so pred 16. 3. Če kdo od učencev ne bo malical ali kosil, odpovejte malico v tajništvu šole, kosilo pa na Sredni šoli Veno Pilon.

Na kosilo bodo hodili po urniku, upoštevati bodo morali varnostno razdaljo.

VOZAČI

O urniku avtobusa bodo vozači še obveščeni.

Vse ostale informacije bodo učenci dobili pri svojih razrednikih.

 

POMEMBNO

V ponedeljek morajo imeti VSI učenci PODPISANO IZJAVO STARŠEV, da so zdravi. Brez izjave učenec ne bo smel biti v šoli. Izjave, ki ste jih podpisane že poslali razredničarkam, bomo natisnili mi.

Prosimo vas, da otroci v šolo NE NOSIJO svojih razkužil.

V šoli bomo poseben poudarek namenili higieni rok in kašlja. Navajali jih bomo na redno umivanje rok z vodo in milom.  Učence bomo navajali na upoštevanje varne razdalje.

 

Lepo vas pozdravljam.

Lea Vidmar, ravnateljica

 

Dostopnost