Spoštovani starši.

Dovolite mi, da vas ob ponovnem prihodu vaših otrok v šolo seznanim z nekaterimi ukrepi in pravili.

Pouk bo od ponedeljka naprej potekal v manjših skupinah in sicer največ do 15.  Tako smo v Šturjah 1. in 3. razred razdelili v 3 skupine, drugošolce pa v 4. V Budanjah je 1. razred ostal v eni skupini, učenci 2. in 3. razreda pa so razdeljeni v 3 skupine. V ponedeljek jih bodo v šoli pričakale razredničarke, ki jih bodo razporedile po skupinah.

Skupine otrok se tudi v podaljšanem bivanju ne bodo spreminjale. Nekaj združevanja (ob upoštevanju vseh varnostnih in higienskih ukrepov) se bo izjemoma zgodilo po 15.00 uri in v jutranjem varstvu.

Učenec bo v skupini imel svoj prostor, ki ga ne bo zapuščal. Tam bo imel svoje pripomočke in kakšno igro, domov svojih stvari ne bo odnašal. Malical bo v razredu, iz skupine bo odšel le na kosilo ali na igrišče.

 

PRIHOD V ŠOLO

ŠTURJE:

Učenci bodo v šolo vstopali posamezno, upoštevali bodo varnostno razdaljo (talne označbe).

Takoj ob vstopu v avlo, si bodo razkužili roke in odšli v svojo skupino.

Učenci 1. in 3. razreda boste uporabljali stranski vhod, učenci 2. razreda pa glavni vhod.

BUDANJE:

Učenci bodo v šolo vstopali posamezno, upoštevali bodo varnostno razdaljo (talne označbe).

Takoj ob vstopu v šolo, si bodo razkužili roke in odšli v svojo skupino.

 

ODHOD IZ ŠOLE

Ker starši ne smete v šolsko stavbo, bo ob vhodu dežurni učitelj, ki bo odhajal po otroke v razred, če bo to potrebno. Zato, spoštovani starši, upoštevajte ure odhoda otrok iz šole, ki ste jih napisali v vprašalniku. Za tiste otroke, ki bodo šli sami domov, morate starši dovoljenje za odhod podati pisno (v beležko).

 

JUTRANJE VARSTVO

ŠTURJE:

V jutranje varstvo boste prihajali skozi stranski vhod do 7.00. Vhod bo zaklenjen, zato boste pozvonili. Odpret vam bo prišla učiteljica. V jutranjem varstvu so samo učenci 1. razreda.

BUDANJE:

Učence bo ob vhodu sprejela učiteljica, zato vas prosimo, da se držite navedene ure prihoda otrok v šolo. V jutranjem varstvu so samo učenci 1. razreda. V kolikor učitelja ni tam, ga počakajte ali pokličite na številko 05/3645 241.

 

GLAVNI VHOD

Glavni vhod bo odprt od 7.00 dalje. Takrat bo v avli dežurni učitelj, ki bo sprejemal otroke. Otroci bodo v varni razdalji počakali v jedilnici na začetek pouka. Ker se ne bodo smeli igrati ali imeti kakršnihkoli stikov z ostalimi vas naprošam, da otroci prihajajo v šolo čim kasneje. Če bi se zgodilo, da bi bilo v jedilnici hkrati preveč otrok, bodo morali učenci na pouk počakati zunaj. Šola bo v času pouka zaklenjena.

 

POMEMBNO

V ponedeljek morajo imeti VSI učenci PODPISANO IZJAVO STARŠEV, da so zdravi. Brez izjave učenec ne bo smel biti v šoli. Izjave, ki ste jih podpisane že poslali razredničarkam, bomo natisnili mi.

Prosimo vas, da otroci v šolo NE NOSIJO svojih razkužil.

V šoli bomo poseben poudarek namenili higieni rok in kašlja. Navajali jih bomo na redno umivanje rok z vodo in milom.

 

Spoštovani starši,

prvi dnevi v šoli bodo namenjeni predvsem navajanju na nov način dela in življenja na šoli. Ne bo lahko, a bomo zmogli. Skupaj, z upoštevanjem navodil, razumevanjem drug drugega in spoštljivo komunikacijo.

 

Se vidimo in ostanite zdravi.

Lea Vidmar, ravnateljica

Dostopnost