Spoštovani starši.

Predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. Starši učencev, ki se bodo vrnili v šolo, boste morali podpisati izjavo in z njo potrditi, da je vaš otrok res zdrav. Dobili jo boste po e-pošti.

Po elektronski pošti boste dobili tudi vsa potrebna obvestila in navodila.

Zaradi načrtovanja organizacije dela vas prosim, če čimprej izpolnite določene obrazce, ki jih boste prejeli.

 

Za sedaj pa le nekaj splošnih informacij o organizaciji dela na šoli po 18. 5. 2020:

Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.

Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.

Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.

Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela.

Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.

Letna šola v naravi se za učence 5. razreda v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedla.

Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

 

Lepo vas pozdravljam in ostanite zdravi.

Lea Vidmar, ravnateljica

 

Dostopnost