Ob koncu 4. tedna šolanja na daljavo postajajo naši izzivi vedno večji. Učitelji, učenci in tudi vi smo se sedaj znašli pred še enim; preverjanjem in ocenjevanjem.

Kot ste verjetno že slišali iz medijev, naj bi se v mesecu aprilu učenčevo znanje samo preverjalo. Načini in vsebine bodo prilagojene, vsekakor pa bo to temeljita priprava na ocenjevanje, ki učence in učitelje po vsej verjetnosti čaka v mesecu maju. Če je učitelj z učenci dogovorjen za ocenjevanje že prej, se tudi to lahko izvede.

Zato je sedaj še toliko bolj pomembno, da spremljate delo svojega otroka in preverite, ali je v stiku z vsemi učitelji, ki ga poučujejo. To pomeni, da se jim je javil preko e-pošte, telefona, video klica ali po kakršni koli drugi poti. Pri mlajših učencih ste lahko v stiku z učitelji seveda tudi vi, starši.

Moramo se zavedati, da bo preverjanje in nato ocenjevanje potekalo nemoteno samo, če bodo učitelji v stalnem stiku s svojimi učenci, kajti le tako jim bodo lahko dajali navodila in jih usmerjali po najboljši poti do želenega rezultata.

Vse to bo potrebno, da se izognemo neprijetnostim, ki se lahko zgodijo, če učitelji ne bodo imeli stika z učenci, saj le-ti mu ne bodo mogli izkazati svojega znanja. Upoštevajte, da morajo učenci svoje izdelke pošiljati učiteljem, če so tako dogovorjeni oziroma če je bilo tako navodilo.

Naši učitelji so v teh tednih iskali nešteto možnosti, kako priti do najbolj »osebnega stika z učencem«, če temu v tej situaciji lahko tako rečemo. Veliko učiteljev od 1. do 9. razreda ima stik z učenci preko video klicev ali videokonferenc, kar je v dani situaciji ena izmed boljših rešitev za pouk na daljavo.

Vsak učitelj bo učence seznanil, kako in kdaj bo potekalo preverjanje. Poskrbeli bomo, da bodo učenci pravočasno obveščeni, kdaj bodo morali oddati posamezne izdelke, naloge, odgovore … Seveda pa je njihova (ali vaša) odzivnost nujna.

Vem in verjamem, da bomo skupaj zmogli. Za dobro naših otrok.

Želim vam prijetne in mirne velikonočne praznike, ki so pred nami. Čeprav letos zelo drugačni, naj nam prinesejo veliko upanja, da se kmalu spet srečamo.

Lepo vas pozdravljam in ostanite zdravi.

Lea Vidmar, ravnateljica

Dostopnost