ZRC SAZU, Inštitutu za spominske in kulturne študije, je vključen v mednarodni projekt o valorizaciji in inovativni promociji dediščine sv. Martina in njegovih vrednot delitve (projekt NewPilgrimAge) .

Legenda o sv. Martinu namreč pravi, da je kot rimski vojak delil svoj plašč z revežem in to dejanje se danes interpretira in ponovno vrednoti kot pomen solidarnosti, pomoč šibkejšim, revnim, sodelovanje med narodi, generacijami, kulturami. Svet Evrope je leta 2005 proglasil pot sv. Martina  kot veliko evropsko kulturno pot. Poteka od Madžarske, kjer se je sv. Martin rodil, mimo Slovenije, Hrvaške, Italije v Francijo (Tours), kjer je umrl. Na tej poti, gre za pohodno pot, pa naj bi se promoviralo solidarnostne vrednote.

Pri nas na Primorskem je zaradi zgodovine in vplivov Oglejskega patriarha lik sv. Martina manj poznan kot na Štajerskem. Poznana so martinovanja 11. novembra, ne pa toliko legenda in življenje sv. Martina. Imamo pa kar 4 cerkvice posvečene sv. Martinu, najbližja je v Žapužah. Pot poteka tudi čez Vipavsko dolino (po stari rimski poti čez Hrušico) in preko Ajdovščine. Po nekaterih virih naj bi sv. Martin v času Rimskega imperija trikrat prečkal Slovenijo, tudi Ajdovščino.

V okviru tega projekta partnerji iz Madžarske, Slovenije, Hrvaške in Italije raziskujejo in testiramo, kako v dediščino vključiti mlade (otroke, dijake, študente).

Sodelavci ZRC SAZU kot strokovni partner pomagajo ostalim partnerjem, hkrati pa poskušajo določene metode in pristope prinesti tudi v naše okolje.

Partnerji iz Albenge (občina v Italiji, blizu Genove) pa v okviru projekta želijo ustvariti mrežo osnovnih šol, ki se nahajajo na poti sv. Martina. V ta namen se je v začetku aprila na pot sv. Martina podal njihov popotnik, g. Sergio Giusto, ki obiskuje razne kraje in se poskuša povezati s šolami.

V petek, 26. 4. 2019, je obiskal tudi našo šolo in obiskal pouka neobveznega izbirnega predmeta italijanščina. Otroci so bili nad njegovim obiskom navdušeni, z njim so »poklepetali« v italijanščini, preko Skypa pa so se povezali tudi z vrstniki iz Albenge in si poslali pozdrave. Gospod Giusto je učenkam in učencem preko projekcije predstavil svojo pot in njegov domači kraj. Želi si, da bi z nami sodeloval tudi v bodoče.

Gospoda Sergia Giusta je sprejel tudi župan Tadej Beočanin.

Dostopnost