Osnovna šola Šturje Ajdovščina že drugo leto aktivno sodeluje v projektu Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah, ki je nastal na pobudo Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije. Namen projekta je učencem približati trajnostne aktivne oblike prihodov v šolo ter doseči spremembe potovalnih navad. Glavni (vseslovenski) cilj projekta, ki se odvija pod sloganom: »Gremo peš! S kokoško Rozi.«, je povečati delež aktivnih prihodov otrok v šole za vsaj 7 %.

Na OŠ Šturje Ajdovščina si z udejstvovanjem učiteljev in učencev od 1. do 9. razreda želimo:

  • spremeniti potovalne navade in posledično zmanjšati motoriziran promet v okolici naše šole,
  • zmanjšati okoljske obremenitve,
  • spodbuditi gibanje otrok in s tem okrepiti njihovo zdravje.

Zastavljene cilje želimo doseči z različnimi aktivnostmi. S pomočjo anketnih vprašalnikov in igre Gremo peš s kokoško Rozi smo v lanskem in letošnjem septembru spremljali potovalne navade učencev in jih spodbujali, da so v šolo prihajali na trajnostni način (peš, s kolesom, z avtobusom …) ter da so tudi v popoldanskem času pogosteje hodili na dejavnosti po načelih trajnostne mobilnosti. Aktivnosti so deloma sovpadale z Evropskim tednom mobilnosti, ki ga obeležujemo med 16. in 22. septembrom.

Poleg aktivnosti Gremo peš bomo izvedli še številne druge dejavnosti namenjene spreminjanju potovalnih navad. V lanskem šolskem letu smo tako opravili anketo, s katero smo pridobili informacije o nevarnih točkah na šolskih poteh, po katerih učenci prihajajo k pouku. Na podlagi odgovorov smo izdelali elektronski zemljevid z naslovom Nevarna mesta na šolskih poteh OŠ Šturje Ajdovščina. Pripravili smo tudi priporočila za urejanje šolskega okoliša OŠ Šturje Ajdovščina po načelih trajnostne mobilnosti, ki vsebujejo osem prioritetnih ukrepov. Oboje smo poslali na občino Ajdovščina.

Z zadovoljstvom opažamo, da je projekt med učenci in njihovimi starši pozitivno sprejet. Delež otrok, ki v šolo prihajajo na trajnejše načine (še zlasti peš), se je namreč v dobrem letu sodelovanja dvignil za dobrih 15 %.

                                Martin Štinjek, koordinator projekta

Dostopnost