1. b

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

DELO NA DALJAVO 3. TEDE

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

delo na daljavo 2. teden

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

Učenje na daljavo

 

ANGLEŠČINA

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

Neobvezni izbirni predmet angleščina 3. teden

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

Neobvezni izbirni predmet angleščina 2. teden

Counting fruits

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

Neobvezni izbirni predmet angleščina 1. teden

 

JUTRANJE VARSTVO

JV-dobro jutro

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.

 

 

 

 

 

 


 

 

Dostopnost