1. b

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

DELO NA DALJAVO 3. TEDE

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

delo na daljavo 2. teden

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

Učenje na daljavo

 

ANGLEŠČINA

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020

Neobvezni izbirni predmet angleščina 3. teden

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020

Neobvezni izbirni predmet angleščina 2. teden

Counting fruits

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

Neobvezni izbirni predmet angleščina 1. teden

 

JUTRANJE VARSTVO

JV-dobro jutro

Dostopnost