Formativno spremljanje pouka

V pouk uvajamo metodo formativnega spremljanja, ki temelji na večji vključenosti učencev in staršev v načrtovanje učenja, kar pomeni tudi večjo odgovornost za rezultate. Učenci (z učiteljevo pomočjo) načrtujejo svoj osebni cilj, nato pa s pomočjo povratnih informacij ta cilj dosežejo. Formativno spremljanje omogoča učencem, da dosežejo zastavljene cilje in napredujejo v skladu s svojimi sposobnostmi.

Teoretično znanje učitelji preizkušamo v praksi. Rezultate spremljamo z metodo akcijskega raziskovanja: načrtujemo, uvajamo spremembe, spremljamo, zbiramo dokaze, nato vrednotimo (reflektiramo) spoznanja in izkušnje in načrtujemo nov krog.

Dostopnost