V nekaterih osnovnih šolah po Sloveniji že leta poteka izbirni predmet z naslovom Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (s kratico VNN). Izbirni predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda, ki jih zanimajo različne vrste nesreč in vse kar je povezano z njimi. Učenci si predmet prostovoljno izberejo pred začetkom šolskega leta. Obiskuje ga lahko le eno leto, v obsegu 35 ur. Cilji in vsebine predmeta se povezujejo s temami, ki jih učenci obravnavajo pri obveznih šolskih predmetih in zunajšolskih dejavnostih. Učni načrt je zasnovan tako, da učenci pri izbirnem predmetu razširjajo in poglabljajo svoja znanja. Med raznolikimi vsebinami predmeta, je še posebej poudarjeno ukrepanje za preprečevanje nesreč in ustrezno ravnanje pred nesrečami, med njimi in po njih. Učence se skuša preko različnih dejavnosti seznaniti tudi s pomenom prostovoljstva in jim približati delo reševalnih služb. Zaradi tega del pouka poteka praktično oziroma na terenu v sodelovanju z različnimi lokalnimi ustanovami. 

V šolskem letu 2021/22 so se tudi nekateri učenci OŠ Šturje Ajdovščina odločili za obiskovanje tega v javnosti manj znanega, a uporabnega izbirnega predmeta. To se je zgodilo sploh prvič v zgodovini šturske šole. Pri svojem delu so otroci izkazali veliko zanimanje za obravnavane vsebine. Še posebej navdušeni so bili nad obiskom Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina, ki so ga obiskali kar trikrat. Na prvem srečanju so spoznali organizacijo reševanja in reševalno opremo. Na drugem obisku so se poučili o praktični uporabi gasilnih aparatov. Seznanili so se tudi z gasilskimi vozili in tehnično opremo. Za tretje druženje pa so jim zaposleni na GRC pripravil demonstracijo prometne nesreče in reševanja ponesrečencev s pomočjo hidravličnih škarij. Učenci so se lahko pri tem preizkusili tudi v oskrbi in prenašanju ponesrečenca. Od izkušenih reševalcev GRC so se veliko naučili. Pridobili so številna nova znanja, zaradi katerih so sedaj zagotovo bolje pripravljeni na različne nesreče in izzive ter pasti, ki jih le te prinašajo. Obiskov GRC Ajdovščina so se otroci resnično veselili.

Hvala prijaznemu osebju za vse lepe trenutke in odlične praktične prikaze. Zaradi navdušenja nad delom ekipe GRC Ajdovščina se morda kateri izmed otrok aktivneje vključi v delo prostovoljnih gasilcev ali pa z leti morda celo postane poklicni reševalec. 

Dostopnost