Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)
obveščamo, da je 2. a razred v karanteni od 25. 1. 2022 do predvidoma 28. 1. 2022.  V šoli so pri pouku tisti učenci, ki izpolnjujejo izjemo od karantene.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z organizacijo pouka boste starši prejeli preko razredničarke ali vodstva šole.

Lea Vidmar,
ravnateljica

Dostopnost