Tudi v letošnjem šolskem letu smo se pridružili festivalu Bralnice pod slamnikom, ki ga organizira založba Miš.

Cilj festivala je navdušiti mlade za branje kakovostnih književnih del predvsem domačih avtorjev. V okviru festivala je organiziranih več dejavnosti za promocijo branja, spodbujanje dejavnosti po branju ter medgeneracijsko sodelovanje. Zaradi razmer, ki so posledica ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, je bil dogodek organiziran drugače kot običajno.

Z ilustratorjem in striparjem Ivanom Mitrevskim so se 27. maja 2021 srečali samo učenci 1. triletja. Poskrbeti smo namreč morali, da smo ohranjali »mehurčke«.

Najprej so se z ustvarjalcem srečali prvošolci, nato drugošolci in nazadnje še tretješolci. Vsem je gospod Ivan Mitrevski na zanimiv in prepričljiv način predstavil, kako nastajajo njegove ilustracije. Pri tem je poudaril, da mora človek pri vsaki dejavnosti vztrajati in se ne sme bati, da česa ne bo zmogel. Razložil je, da sam najprej razmisli, kaj je za žival ali osebo najbolj značilno, in to potem tudi nariše. Učencem je pokazal več risb živali in pojasnil, zakaj jih je narisal take. Prebral jim je tudi slikanico Kdo se boji zobozdravnikov, za katero je poleg ilustracij napisal tudi besedilo. Pri tem je poudaril, da je to slikanica, v kateri je želel pokazati, kako pomembno je, da se v življenju naučimo premagovati strahove. Prebral je tudi dva stripa. S svojim branjem stripa je morda še bolj kot učence navdušil knjižničarko in učiteljice.

Najboljše je prihranil za konec. Prav vsakemu učencu je na knjižno kazalko narisal žival, ki si jo je učenec zaželel.

Ustvarjalcu Ivanu Mitrevskemu najlepša hvala za izjemno predstavitev in prijazen pogovor.

Gotovo je učence spodbudil k branju kakovostnih knjig – predvsem stripov.

Dostopnost