Dragi učenke in učenci, spoštovani starši.

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi je Vlada RS dne, 30. 10. 2020, sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je skladno s pristojnostmi izdala sklep, s katerim je določila, da se, zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARSCoV-2, jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020.

Navedba sklepa:

»Na podlagi prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20), ministrica, pristojna za izobraževanje, izdaja SKLEP o podaljšanju jesenskih počitnic v šolskem letu 2020/21 I. Ne glede na določbe Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop. in 36/19), Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop., 20/19 in 36/19 in na njuni njegovi podlagi izdanih aktov, se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 v šolskem letu 2020/21 jesenske počitnice za osnovne in glasbene šole podaljšajo do 8. 11. 2020. II. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in se objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.«

 Kako se bo šolsko leto nadaljevalo po 8. novembru, vam bomo sporočili ob koncu naslednjega tedna.

Imejte se lepo in ostanite zdravi.

Lea Vidmar, ravnateljica

Dostopnost