Od leta 1992 praznujemo dan reformacije.

Na ta dan razmišljamo predvsem o pomenu slovenščine, saj je prav obdobje reformacije – protestantizma – pomembno za njegov začetek in razvoj slovenskega knjižnega jezika.

Leta 1550 je Primož Trubar izdal prvi slovenski knjigi. To sta bila Katekizem in Abecednik.

Trubar je oblikoval slovenski knjižni jezik. Prvi je uporabil ime Slovenci. »Lubi Slovenci« je zapisal.

Leta 1584 je bila v slovenščino še v celoti prevedena Biblija. Avtor je bil Jurij Dalmatin.

Istega leta je Adam Bohorič napisal prvo slovnico slovenskega jezika.

 

Dostopnost