Na podružnični šoli v Budanjah je šolski prag v letošnjem šolskem letu prestopilo 14 prvošolčkov.

Nagovorila jih je gospa ravnateljica Lea Vidmar. Bodočim učencem 1.razreda je slavnostno podelila rutke.

Prisluhnili so recitacijam pesmic o miškah in pevskemu zboru.

Vsi na podružnični šoli želimo prvošolcem, da bi se pri nas imeli lepo.

 

Dostopnost