Fotografiji devetošolke sprejeti na državnem mladinskem fotografskem natečaju PORTRET

V letošnjem letu smo se na OŠ Šturje Ajdovščina, v skladu z lanskoletno pobudo učencev višjih razredov, odločili za izvedbo interesne dejavnosti fotografski krožek.

Učenci se pri njej s fotografijo srečujejo na različne, pretežno izkustvene načine. Pri urah spoznavajo različno digitalno in analogno fotografsko opremo. Nova tehnična spoznanja povezujejo z učnimi vsebinami predmeta likovna umetnost. Pri fotografiranju združujejo likovno-teoretično znanje, ki ga pridobivajo pri rednem pouku, s splošnimi cilji – spoznavanjem domačega okolja in kulturne dediščine. Uporabljajo različne miselne strategije ter orodja in tehnologije. Učenci problemsko zasnovane naloge rešujejo tako, da jih povezujejo z vizualno kulturo, drugimi predmetnimi področji ter vsakdanjim življenjem ipd.

Nastajajo fotografska dela, s katerimi učenci sodelujejo (ali še bodo) na raznih razstavah in natečajih. Tako učence navajamo na nadaljnjo aktivnost pri razvijanju lastnega interesnega področja tudi po končanem osnovnošolskem obdobju.

V januarju 2020 smo bili člani krožka veseli novice, da sta bili dve fotografiji naše devetošolke sprejeti na »Foto natečaj PORTRET«, na kar smo zelo ponosni, saj je bil natečaj odprt za avtorje do 29. leta starosti. Organizatorji (Mladinski center Jesenice) so nam sporočili, da je na natečaju sodelovalo kar 108 avtorjev s 337 fotografskimi deli.

Sprejetje del osnovnošolke je zato velikega pomena in avtorici fotografij ter mentoricama iskreno čestitamo za pomemben dosežek!

Več informacij o natečaju:

https://www.fzs-zveza.si/mladinski-foto-natecaj-portret/

Dostopnost