Izbirni predmeti 2018/19

V šolskem letu 2018/19 bomo izvajali pouk naslednjih obveznih izbirnih predmetov:

7. razred Rastline in človek Ansambelska igra
Obdelava gradiv-les Vzgoja za medije TV
Sodobna priprava hrane
Matematična delavnica 7
Izbrani šport
8. razred Šport za sprostitev Vzgoja za medije TV
Matematična delavnica 8 Šolsko novinarstvo
Poskusi v kemiji Likovno snovanje 2
Sodobna priprava hrane
Rastline in človek
9. razred Šport za zdravje Likovno snovanje 3
Računalniška omrežja Šolsko novinarstvo
Poskusi v kemiji Retorika
Načini prehranjevanja Ansambelska igra
Elektronika z robotiko
Rastline in človek

Letošnje šolsko leto imamo na šoli 18 skupin izbirnih predmetov.

Obvezni izbirni predmeti so na urniku 6. in 7. šolsko uro.

Nekatere vsebine izvajamo strnjeno več ur (fleksibilni predmetnik), to pomeni, da potekajo le v enem polletju in se potem zaključijo.

Na šoli se izvajajo tudi neobvezni izbirni predmeti in sicer:

  • za učence 4., 5. in 6. razreda na matični šoli šport, tehnika, umetnost in italijanščina,
  • za učence 4. in 5. razredu na podružnici v Budanjah tehnika,
  • za učence 7., 8. in 9. razredu francoščina in
  • za učence 1. razreda na matični šoli in podružnici prvi tuj jezik angleščina.

Neobvezni izbirni predmeti so na urniku preduro, 6., 7. in 8. šolsko uro.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja