Svet staršev

Člani Sveta staršev na matični šoli so:

1. a Urška Trebižan
1. b Ana Mužina
2. a Mojca Ferjančič
2. b Nataša Štrancar
3. a Klementina Štrancar
3. b Miha Maraž
3. c Maruša Ceket
4. a Vili Vrtovec
4. b Špela Šinigoj
5. a Aleksej Šinigoj
5. b Senja Stres
6. a Jana Hladnik Tratnik
6. b Kristjan Vodopivec
7. a Ambrož Kete
7. b Urška Slemič
8. a Mojca Fajdiga
8. b Mirjana Gorup
9. a Andrej Valič
9. b Branko Bevk

Člani sveta Staršev na Podružnični šoli Budanje so:

1. Budanje                           Mirjana Curk
2. Budanje                           Liljana Krašna
3. Budanje                           Ana Mavri
4 . Budanje                          Veronika Lemut Mihelčič
 5.  Budanje                         Robert Černe

Predsednik Sveta staršev je Vili Vrtovec.
Namestnica predsednika Sveta staršev je Veronika Lemut.

Poslovnik sveta staršev sprejet na prvi seji 18. 10.  2007

Poslovnik Sveta staršev OŠ Šturje Ajdovščina s spremembami sprejetimi na 2. seji, 3. 3. 2016

Zapisniki sej Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, 6. 9. 2018 ob 18. uri

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, 25. 9. 2018 ob 18. uri

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, 14. 3. 2019 ob 18. uri

Zapisnik 4. seje Sveta staršev, 2. 4. 2019 ob 17. uri

Zapisnik 5. seje Sveta staršev, 30. 5. 2019 ob 18. uri

Zapisniki sej Sveta staršev v šolskem letu 2017/2018

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, 5. 9. 2017

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, 26. 9. 2017 ob 18. uri

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, 15. 3. 2018 ob 18. uri

Zapisnik 4. seje Sveta staršev, 30. 5. 2018 ob 18. uri

Zapisniki sej Sveta staršev v šolskem letu 2016/2017

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, 7. 9. 2016 

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, 29. 9. 2016

Zapisnik 3. korespondenčne seje Sveta staršev, 7. 10. 2016

Zapisnik 4. seje Sveta staršev, 25. 10. 2016 ob 18. uri

Zapisnik 5. seje Sveta staršev, 15. 3. 2017 ob 18. uri

Zapisnik 6. seje Sveta staršev, 29. 5. 2017 ob 18. uri

Zapisniki sej Sveta staršev v šolskem letu 2015/2016

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, 24. 9. 2015

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, 3. 3. 2016

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, 7. 6. 2016

Zapisniki sej Sveta staršev v šolskem letu 2014/2015

Zapisnik 1. seje Sveta staršev 29. 9. 2014

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, 4. 3. 2015

Zapisnik 3. korespondenčne seje Sveta staršev, 18. 3. 2015

Zapisnik 4. korespondenčne seje Sveta staršev, 28. 5. 2015

Zapisnik 5. seje Sveta staršev, 9. 6. 2015

Zapisniki sej Sveta staršev v šolskem letu 2013/2014

Zapisnik 1. seje Sveta staršev 8. 10. 2013

Zapisnik 2. seje Sveta staršev 5. 3. 2014

Zapisnik 3. seje Sveta staršev  26. 3. 2014

Zapisnik 4. seje Sveta staršev 11. 6. 2014

 

Komentiranje zaprto.