Roditeljski sestanki

S starši se srečujemo na pogovornih urah in roditeljskih sestankih. Običajno imajo vsi razredi tri roditeljske sestanke, eden je skupen vsem.
Skupno predavanje za starše in učitelje bo letos 14. 2. 2019. O duševnih in telesnih spremembah pred in v puberteti, čustvenih nihanjih, osamosvajanju in vzpostavljanju novih hierarhih bo spregovorila doc. dr. Tina Bregant, dr. med., pediatrinja s področja otroške nevrologije.

Komentiranje zaprto.