Šolska shema

ŠOLSKA SHEMA je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo
s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah.
Začetek izvajanja šolske sheme je šolsko leto 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno
in učinkovito izvajanje je strategija, ki je bila sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023. Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejel pa jo je minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje in ministrico, pristojno za zdravje.

V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami brezplačno razdeljuje
dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi
različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom,
izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu
kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema
vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti.

Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na “šolsko
sadje in zelenjavo” ter “šolsko mleko”, na ta način je razdeljeno tudi financiranje.
Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež
iz proračuna Republike Slovenije.

Šole se vsako leto prijavijo v šolsko shemo, v prijavi se odločijo, ali bodo otrokom
razdeljevale le šolsko sadje in zelenjavo ali le šolsko mleko ali oboje. Vsaka šola si
sama izbere dobavitelja in pri tem poskuša čim bolj uveljavljati načelo kratkih
dobavnih verig.

Določen je podroben seznam upravičenih vrst sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov. Šola mora v večini razdeljevati sveže sadje in zelenjavo ter manj predelano in v večini mleko ter manj mlečne izdelke. V strategiji je poudarjeno, da morajo biti mlečni izdelki brez dodatkov (sladkor in sladila, arome, sadje, oreški, kakav, čokolada). Cilj EU Šolske sheme je namreč tudi zmanjšanje debelosti in prekomerne teže pri otrocih in mladostnikih, ki lahko vplivata na pojav sladkorne bolezni tipa II že v mladosti.

Več si lahko preberete na  spletni strani sheme.

Učenci naše šole bodo dobili v okviru Šolske sheme sadje oz. zelenjavo 1 x tedensko.

Komentiranje zaprto.