Razvojna naloga uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme

Na šoli že sedmo leto poskušamo uvajati spremembe v načinu poučevanja in približevanja učne snovi učencem na drugačen način. Ena od metod je tudi metoda formativnega spremljanja, po kateri bolj ali manj dela že 19 učiteljic, večinoma na razredni stopnji.
Učiteljice so bile vključene v projekt formativnega spremljanja, ki ga je preko Zavoda za šolstvo vodila naša konzulantka dr. Natalija Komljanc.
Naš tim je bil član mednarodnega projekta Linpilcare, ki je trajal dve šolski leti.
Na šoli smo izpeljali že dve Tržnici znanja, kjer odpremo vrata naših učilnic strokovnim delavcem iz drugih šol in jim na hospitacijah prikažemo naš način poučevanja. Organiziramo tudi izobraževanja oziroma hospitacije za manjše skupine iz posameznih šol. Letos so nekatere sodelavke kot tim vključene v razvojno nalogo Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivna paradigma, ki jo vodi ZŠRS, območna enota Nova Gorica.

Komentiranje zaprto.