Učitelji in drugi strokovni delavci 2018-19

UČITELJ/UČITELJICA RAZRED KONTAKT
Renata Lemut 1.a renata.lemut@os-sturje.si
Zora Gregorc 1.b zora.gregorc@os-sturje.si
Klavdija Jerončič 2.a klavdija.jeroncic@os-sturje.si
Polonca Juretič 2.b polonca.juretic@os-sturje.si
Danijela Čermelj 3.a danijela.cermelj@os-sturje.si
Klara Pregelj 3.b klara.pregelj@os-sturje.si
Majda Vidmar 3.c majda.vidmar@os-sturje.si
Urška Kranjc 4.a urska.kranjc@os-sturje.si
Karolina Medvešček 4.b karolina.medvescek@os-sturje.si
Irena Čermelj 5.a irena.cermelj@os-sturje.si
Elizabeta Kodele 5.b elizabeta.kodele@os-sturje.si
Evgenija Godnič 6.a evgenija.godnic@os-sturje.si
Ana Mlakar Furlan 6.b ana.mlakar-furlan@os-sturje.si
Irena Šček 7.a irena.scek@os-sturje.si
Gregor Zagorc 7.b gregor.zagorc@os-sturje.si
Darja Gorup 8.a darja.gorup@os-sturje.si
Martin Štinjek 8.b martin.stinjek@os-sturje.si
Erik Černigoj 9.a erik.cernigoj@os-sturje.si
Petra Ušaj 9.b petra.usaj@os-sturje.si
Suzana Gorup suzana.gorup@os-sturje.si
Andreja Margon andreja.margon@os-sturje.si
Špela Bučinel Jelerčič spela.jelercic-bucinel@os-sturje.si
Nina Rustja nina.rustja@os-sturje.si
Anita Pušnar anita.pusnar@os-sturje.si
Metka Batagelj metka.batagelj@os-sturje.si
Marijana Stanković marijana.stankovic@os-sturje.si
Tea Curk Sorta tea.curk-sorta@os-sturje.si
Anuša Blažko anusa.blazko@os-sturje.si
Martina Makovec martina.makovec@os-sturje.si
Silvana Mislej silvana.mislej@os-sturje.si
Ksenija Černigoj knjiznica@os-sturje.si
Petra Rodman petra.rodman@os-sturje.si
Lili Krapše lili.krapse@os-sturje.si
Vesna Furlan vesna.furlan@os-sturje.si
Luka Hrovatin luka.hrovatin@os-sturje.si
Igor Hodak igor.hodak@os-sturje.si
Irena Knafelc irena.knafelc@os-sturje.si
Mihaela Mikuž mihaela.mikuz@os-sturje.si
Ksenija Trampuž Švara ksenija.trampuz@os-sturje.si
Teja Mikuž teja.mikuz@os-sturje.si
Jelka Sorta jelka.sorta@os-sturje.si
Bojana Stopar bojana.stopar@os-sturje.si
Andrejka Repič andrejka.repic@os-sturje.si
 Nina Mučič  nina.mucic@os-sturje.si
 Dorotea Žigon  dorotea.zigon@os-sturje.si

Na šoli delajo tudi:

  • tajnica VIZ Patricija Rojc,
  • računovodkinja Ksenija Ušaj,
  • knjigovodja, administrator Janja Čehovin,
  • hišnik Primož Bratina, Igor Petrovčič,
  • kuharici Ana Črnigoj in Lejla Tanjić
  • gospodinjec Marija Stegič in nova sodelavka
  • čistilke Sevlija Sukanović, Silvana Petrovčič, Tanja Bratina in Miralda Balkić in Šeherzada Sukanović

Komentiranje zaprto.