Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna delavka je psihologinja Bojana Stopar univ. dipl. psih.

Temeljna naloga šolske psihologinje je, da se na podlagi strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela v šoli.

Psihologinja deluje na več področjih:

– področje učenja in poučevanja,

– področje šolske kulture, vzgoje, klime in reda,

– področje telesnega, osebnega, spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja,

– področje šolanja in poklicne orientacije,

– področje socialno ekonomskih stisk.

Na vseh naštetih področjih delo šolske psihologinje obsega delo z učenci, starši, učitelji, vodstvom šole in zunanjimi ustanovami.

Več informacij o letošnjem vpisu lahko dobite na spletni strani MIZKŠ

Pravilnik_o_dodeljevanju_državnih_štipendij

Pravilnik_o_dodeljevanju_Zoisovih_štipendij

Poklicni kažipot na Ministrstvu za šolstvo in šport.

 

Komentiranje zaprto.