Select Page

OBVESTILO ZA VOZAČE

 

Avtobus bo od srede, 3. 6. 2020, do konca šolskega leta vozil po naslednjem voznem redu:

ZJUTRAJ

7.47 Dolga Poljana

7.55 Budanje

8.03 Dolga Poljana

8.06 Šturje

 

POPOLDNE

13.52 Šturje

13.54 Dolga Poljana

13.56 Log

14.00 Budanje

14.08 Dolga Poljana

Na avtobusu morajo imeti učenci maske, vstopajo skozi zadnja vrata.

 

OBVESTILO ZA STARŠE OD 4. DO 8. RAZREDA

 

Spoštovani starši!

 

Prihodnji teden se v šolo vrnejo še preostali učenci.

  • v ponedeljek, 1. junija 2020, se v šolske klopi vračajo učenke in učenci 4. in 5. razredov,
  • v sredo, 3. junija 2020, pa še učenke in učenci od 6. do 8. razreda.

Tega smo se vsi močno razveselili, a še vedno bo treba dosledno izvajati splošne higienske ukrepe.

Zato nekaj navodil, ki jih bo treba spoštovati:

  1. V šolo se vrnejo samo zdravi otroci. Zato mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdite, da je otrok zdrav. Otrok naj jo v ponedeljek prinese v šolo, lahko pa jo starši po e-pošti pošljete razredniku.
  1. Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Učenci bodo v šoli v matičnih učilnicah in jih med poukom ne bodo zapuščali. V učilnico bodo vstopali posamezni učitelji. Izjema bosta pouk biologije in kemije, ki bosta občasno potekala v kemijski učilnici.

Prav tako učenci ne bodo zapuščali učilnic med odmorom brez spremstva učitelja.

PRIHOD V ŠOLO

Učenci bodo v šolo vstopali posamezno, upoštevali bodo varnostno razdaljo (talne označbe).

Starši v šolo ne vstopate.

Učenci 4. in 5. razreda bodo uporabljali stranski vhod, ostali učenci od 6. do 8. razreda pa glavni vhod.

Učenci od 6. do 8. razreda ne uporabljajo garderobnih omaric in se ne preobuvajo.

Učenci naj prihajajo v šolo ob 8. 10. Prej jih v stavbo ne bomo spustili. Takoj ob prihodu v šolo si bodo razkužili roke in odšli v svojo učilnico.

ODHOD IZ ŠOLE

Po končanem pouku učenci od 6. do 9. razreda takoj zapustijo šolsko stavbo. Učenci se pred šolo ne zadržujejo in se ne družijo med seboj.

PODALJŠANO BIVANJE

Starše otrok 4. in 5. razreda prosim, če do ponedeljka napišete ali sporočite razredničarki, ali bo otrok obiskoval podaljšano bivanje ali ne. Napišite tudi, kdaj bo otrok od podaljšanega bivanja odhajal domov in če bo šel sam. Podatke nujno potrebujemo, saj starši v šolo po otroka ne smete.

Interesne dejavnosti se bodo izvajale po urniku, razen rokometa in šaha.

PREHRANA

Predvidevamo, da bodo učenci malicali in kosili tako, kot so pred 16. 3. Če kdo od učencev ne bo malical ali kosil, odpovejte malico v tajništvu šole, kosilo pa na Sredni šoli Veno Pilon.

Na kosilo bodo hodili po urniku, upoštevati bodo morali varnostno razdaljo.

VOZAČI

O urniku avtobusa bodo vozači še obveščeni.

Vse ostale informacije bodo učenci dobili pri svojih razrednikih.

 

POMEMBNO

V ponedeljek morajo imeti VSI učenci PODPISANO IZJAVO STARŠEV, da so zdravi. Brez izjave učenec ne bo smel biti v šoli. Izjave, ki ste jih podpisane že poslali razredničarkam, bomo natisnili mi.

Prosimo vas, da otroci v šolo NE NOSIJO svojih razkužil.

V šoli bomo poseben poudarek namenili higieni rok in kašlja. Navajali jih bomo na redno umivanje rok z vodo in milom. Učence bomo navajali na upoštevanje varne razdalje.

 

Lepo vas pozdravljam.

Lea Vidmar, ravnateljica

 

DRAGI DEVETOŠOLKE IN DEVETOŠOLCI!

V ponedeljek, 25. 5. 2020, boste pouk nadaljevali v šoli.

Zaradi časa, v katerem smo se znašli, pa bo pouk potekal nekoliko drugače.

Učenci boste razdeljeni v skupine do 15. To pomeni, da boste imeli pouk v 3 skupinah.

Skupine se med seboj ne bodo mešale; do konca šolskega leta bodo ostale iste. Učenci boste imeli pouk v eni učilnici in je ne boste zapuščali. Glede na urnik bodo v skupino vstopali posamezni učitelji. Izjema bodo pouk kemije in biologije, ki se bosta občasno odvijala v kemijski učilnici, in pouk športa. Učenci boste urnik dobili po e-pošti.

Malicali boste v učilnici. Malico vam bodo pripeljale kuharice. Med odmorom ne boste zapuščali učilnice. Na stranišče boste hodili med poukom. Uporabljali boste samo stranišče v 2. nadstropju.

Med poukom ne boste nosili mask. Masko boste imeli ob vstopu v šolo, v avli in na hodniku.

Učenci boste učilnico zapustili po pouku. Nekateri boste odšli na kosilo; ne vsi naenkrat, saj morate pri mizah upoštevati varnostno razdaljo. »Čakajoči« boste počakali z dežurnim učiteljem.

Ne vemo še, kako bo potekal prevoz za vozače. O tem boste pravočasno obveščeni.

 

POMEMBNO:

V šolo prihajate ob 8.10 in ne prej.

Ob prihodu v šolo si razkužite roke. Omaric ne boste uporabljali, saj se ne boste preobuvali.

V šoli si boste roke redno umivali z vodo in milom ter skrbeli za higieno kašlja.

V ponedeljek prinesete s seboj VSE POTREBŠČINE, ki ostanejo v šoli.

V razredu boste sedeli vsak v svoji klopi, upoštevali boste varnostno razdaljo in se med seboj ne boste družili.

 

Dragi učenke in učenci.

Verjamem, da že komaj čakate, da se boste videli s svojimi sošolkami in sošolci. A to snidenje po dveh mesecih ne bo tako prijetno, kot so bila tista vsakoletna po poletnih počitnicah. Ker si zaslužite, da se boste kljub vsem omejitvam v šoli dobro počutili, bodo učitelji poskrbeli, da vam bo čas do vaših najdaljših počitnic hitro minil.

 

Lepo vas pozdravljam in se vidimo v ponedeljek.

Vaša ravnateljica

 

 

NAVODILA STARŠEM OB PONOVNEM ODPRTJU ŠOLE

Spoštovani starši.

Dovolite mi, da vas ob ponovnem prihodu vaših otrok v šolo seznanim z nekaterimi ukrepi in pravili.

Pouk bo od ponedeljka naprej potekal v manjših skupinah in sicer največ do 15.  Tako smo v Šturjah 1. in 3. razred razdelili v 3 skupine, drugošolce pa v 4. V Budanjah je 1. razred ostal v eni skupini, učenci 2. in 3. razreda pa so razdeljeni v 3 skupine. V ponedeljek jih bodo v šoli pričakale razredničarke, ki jih bodo razporedile po skupinah.

Skupine otrok se tudi v podaljšanem bivanju ne bodo spreminjale. Nekaj združevanja (ob upoštevanju vseh varnostnih in higienskih ukrepov) se bo izjemoma zgodilo po 15.00 uri in v jutranjem varstvu.

Učenec bo v skupini imel svoj prostor, ki ga ne bo zapuščal. Tam bo imel svoje pripomočke in kakšno igro, domov svojih stvari ne bo odnašal. Malical bo v razredu, iz skupine bo odšel le na kosilo ali na igrišče.

 

PRIHOD V ŠOLO

ŠTURJE:

Učenci bodo v šolo vstopali posamezno, upoštevali bodo varnostno razdaljo (talne označbe).

Takoj ob vstopu v avlo, si bodo razkužili roke in odšli v svojo skupino.

Učenci 1. in 3. razreda boste uporabljali stranski vhod, učenci 2. razreda pa glavni vhod.

BUDANJE:

Učenci bodo v šolo vstopali posamezno, upoštevali bodo varnostno razdaljo (talne označbe).

Takoj ob vstopu v šolo, si bodo razkužili roke in odšli v svojo skupino.

 

ODHOD IZ ŠOLE

Ker starši ne smete v šolsko stavbo, bo ob vhodu dežurni učitelj, ki bo odhajal po otroke v razred, če bo to potrebno. Zato, spoštovani starši, upoštevajte ure odhoda otrok iz šole, ki ste jih napisali v vprašalniku. Za tiste otroke, ki bodo šli sami domov, morate starši dovoljenje za odhod podati pisno (v beležko).

 

JUTRANJE VARSTVO

ŠTURJE:

V jutranje varstvo boste prihajali skozi stranski vhod do 7.00. Vhod bo zaklenjen, zato boste pozvonili. Odpret vam bo prišla učiteljica. V jutranjem varstvu so samo učenci 1. razreda.

BUDANJE:

Učence bo ob vhodu sprejela učiteljica, zato vas prosimo, da se držite navedene ure prihoda otrok v šolo. V jutranjem varstvu so samo učenci 1. razreda. V kolikor učitelja ni tam, ga počakajte ali pokličite na številko 05/3645 241.

 

GLAVNI VHOD

Glavni vhod bo odprt od 7.00 dalje. Takrat bo v avli dežurni učitelj, ki bo sprejemal otroke. Otroci bodo v varni razdalji počakali v jedilnici na začetek pouka. Ker se ne bodo smeli igrati ali imeti kakršnihkoli stikov z ostalimi vas naprošam, da otroci prihajajo v šolo čim kasneje. Če bi se zgodilo, da bi bilo v jedilnici hkrati preveč otrok, bodo morali učenci na pouk počakati zunaj. Šola bo v času pouka zaklenjena.

 

POMEMBNO

V ponedeljek morajo imeti VSI učenci PODPISANO IZJAVO STARŠEV, da so zdravi. Brez izjave učenec ne bo smel biti v šoli. Izjave, ki ste jih podpisane že poslali razredničarkam, bomo natisnili mi.

Prosimo vas, da otroci v šolo NE NOSIJO svojih razkužil.

V šoli bomo poseben poudarek namenili higieni rok in kašlja. Navajali jih bomo na redno umivanje rok z vodo in milom.

 

Spoštovani starši,

prvi dnevi v šoli bodo namenjeni predvsem navajanju na nov način dela in življenja na šoli. Ne bo lahko, a bomo zmogli. Skupaj, z upoštevanjem navodil, razumevanjem drug drugega in spoštljivo komunikacijo.

 

 

Se vidimo in ostanite zdravi.

Lea Vidmar, ravnateljica

 

 

Spoštovani starši.

Predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. Starši učencev, ki se bodo vrnili v šolo, boste morali podpisati izjavo in z njo potrditi, da je vaš otrok res zdrav. Dobili jo boste po e-pošti.

Po elektronski pošti boste dobili tudi vsa potrebna obvestila in navodila.

Zaradi načrtovanja organizacije dela vas prosim, če čimprej izpolnite določene obrazce, ki jih boste prejeli.

 

Za sedaj pa le nekaj splošnih informacij o organizaciji dela na šoli po 18. 5. 2020:

Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.

Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.

Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.

Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela.

Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.

Letna šola v naravi se za učence 5. razreda v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedla.

Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

 

 

Lepo vas pozdravljam in ostanite zdravi.

Lea Vidmar, ravnateljica

 

Učenci petega razreda na podružnični šoli v Budanjah pridno delajo na daljavo in nastalo je že kar nekaj lepih izdelkov. Ogledate si jih lahko v spodnji galeriji.

Naš sodelavec Primož Bratina je dobitnik letošnjega Zlatega znaka Občine Ajdovščina, ki ga podeljujejo ob občinskem prazniku, 5. maja.

Primož si ga je zaslužil za prispevek k razvoju lokostrelstva, za vse prostovoljne ure dela in za osebne športne uspehe.

 

Primož, iskreno ti čestitamo in se veselimo s tabo.

Sodelavke in sodelavci.

 

IZBIRA OBVEZNIH IN NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Spoštovani starši, dragi učenci!

Pred nami  je postopek izbire obveznih in neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/21.

Obvezne izbirne predmete morajo izbrati učenci, ki bodo obiskovali 7., 8. in 9. razred.

Neobvezne izbirne predmete pa, če želijo, izberejo učenci, ki bodo obiskovali 4., 5. in 6. razred ter učenci, ki bodo obiskovali 7., 8. in 9. razred.

Zaradi posebnih razmer boste letos vnesli svoj izbor predmetov preko računalnika, od doma.

Po elektronski pošti ste starši prejeli uporabniško ime in geslo.

Kliknite na spodnji gumb: VSTOP V LO.POLIS ter se prijavite z uporabniškimi imenom in geslom.

Ko pridete v portal, na levi strani kliknite IZBIRNI PREDMETI. Izberite željene predmete, obvezno pa tudi rezervne predmete, za primer, če se izbrani predmet ne bi izvajal zaradi premajhnega števila prijav ali drugih razlogov.

Na desni strani na rumenem polju si preberite navodila, katerih prvi del se nanaša na OBVEZNE IZBIRNE PREDMETE (za učence, ki letos obiskujejo 6., 7. in 8.razred), drugi del pa na NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE (za učence, ki letos obiskujejo  3., 4. in 5.razred).

Če učenci druge triade ne bodo izbrali nobenega neobveznega izbirnega predmeta, kliknite na predmet NIČ.

Več informacij o izbiri in opise izbirnih predmetov si pozorno preberite na povezavi OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI.

MOŽNOST VNOSA IZBIRNIH PREDMETOV BO ODPRTA DO PETKA, 8. 5. 2020.

Če imate kakršnokoli vprašanje glede izbirnih predmetov, se lahko obrnete na pomočnico ravnateljice: irena.knafelc@os-sturje.si

VSTOP V LO.POLIS

Verjamem, da že težko pričakujete dneve, ki so pred vami. Pravijo, da bodo topli in sončni. Predvsem pa bodo počitniški.

Želim vam, da jih preživite tako, kot si želite. Kar se da mirno, prijetno in zabavno.

In držite se naslednjega navodila: oddahnite si od šole.

Vidimo in slišimo se zopet v ponedeljek, 4. maja.

 

Lepo vas pozdravljamo vaši učiteljice in učitelji.

 

DAN ZEMLJE

Že 50. leto zapored praznujemo dan Zemlje.

Prispevajmo k ohranjanju narave tudi mi – tudi majhni koraki štejejo!

DREVESA 4. C

V 4. c razredu so zacvetela drevesa in nam dala vedeti, da se narava prebuja.

Drage  učenke in dragi učenci!

Najprej naj vas po dolgem času lepo pozdravim in povem, da vas prav vsi učitelji že zelo pogrešamo. Prav zares!

Pogrešamo našo šolo in vaš otroški in mladostniški vrvež po hodnikih.

Pogrešamo vašo vedoželjnost pri pouku.

Pogrešamo vaše sodelovanje, vaša vprašanja, vaše predloge in pobude.

Pogrešamo tudi, da se kdaj ne strinjate z nami in nas spravite v slabo voljo.

In še enkrat, najbolj pogrešamo vas, pristen stik z vami, pogled iz oči v oči, kratek ali malo daljši klepet.

 

Učitelji vas pohvalijo; da sodelujete pri pouku na daljavo, da se jim javljate preko različnih virov, da ste v stiku z njimi, da jim pošiljate svoje rešene naloge in ostale izdelke. Pohvaljeni!

Vem, da tak način pouka ni enostaven in je za marsikoga tudi težak. Vsi, ki vas poučujemo, smo vam na voljo za pogovor in za to, da se težave rešijo.

 

V mesecu maju boste tudi ocenjeni. Vsak učitelj vam bo sporočil, kdaj in na kakšen način bo to potekalo. Do takrat pa le skrbno sodelujte, naredite naloge, ki vam jih pošiljajo učitelji, in jim izdelke tudi pošljite nazaj.

Le tako vam bo učitelj dal povratno informacijo in povedal, kakšen je vaš napredek in kje je treba še kaj dodati.

 

Ponosni smo na vas in želimo, da bi se še v tem šolskem letu ponovno srečali.

 

Spoštovani starši!

Kot ste izvedeli že iz medijev, smo šole dobile Sklep ministrice o ukrepih za nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/20. Ta med drugim vsebuje naslednje pomembne stvari:

  • Nacionalnega preverjanja znanja za učence 6. in 9. razreda letos ne bo.
  • V času izobraževanja na daljavo se ocenjevanje učenca lahko izvaja individualno.
  • Znanje učenca se v drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat.
  • Pri ocenjevanju znanja iz posameznega predmeta učitelj uporablja različne načine ocenjevanja.

Priporočeno je tudi, da pri določanju zaključne ocene učitelj izhaja pretežno iz ocen, pridobljenih do 16. 3. 2020.

 

Učitelji se bodo, tako kot vedno, držali priporočil Zavoda za šolstvo.

Skupaj vas bomo še naprej obveščali o morebitnih novih informacijah.

 

Še enkrat vas, drage učenke in dragi učenci ter spoštovani starši, lepo pozdravljam.

Vse dobro vam želim in ostanite zdravi.

Vaša ravnateljica

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.